Mgr. Vanhoutte gaat in de kathedraal van Brussel de mis voor ter ere van de heilige Josemaría Escriva

Op woensdag 26 juni ging Mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop voor Vlaams-Brabant en Mechelen, voor in de eucharistieviering die meer dan 600 gelovigen bijeenbracht in de kathedraal van Brussel. Eerwaarde heer Benoît Lobet, pastoor-deken van de kathedraal, en een tiental andere priesters concelebreerden met hem.

Bij het begin van de viering dankte Mgr. Vanhoutte God voor het leven van de heilige Josemaría die ons door zijn voorbeeld aanspoort om onze roeping tot heiligheid intenser te beleven. Tijdens zijn homilie gaf Mgr. Vanhoutte commentaar op de scène van de wonderbare visvangst. Simon en zijn metgezellen zijn ervaren vissers die de hele nacht door hard gewerkt hebben. Met lege handen teruggekomen, ontvangen ze van Jezus aanwijzingen die weinig relevant lijken. Bewogen door vertrouwen volgt Petrus toch de aanduidingen van Jezus: hij vaart uit en gooit zijn netten uit.

Samen met zijn metgezellen is Petrus getuige van een ongelooflijke visvangst die niet het gevolg is van zijn vaardigheid als visser, maar van de macht van God. Wat is de betekenis daarvan? Dat Jezus zorgt voor een meer rendabel vissersbedrijf? Helemaal niet. Wat Hij doet is voor zijn leerlingen een onverwacht nieuw perspectief bieden. Van nu af aan zal hun taak erin bestaan mensen te vangen, ze bijeen te brengen en ze te bevrijden.

De leerlingen gehoorzamen Hem. Ze laten alles achter om Hem te volgen. Ook wij zijn allen aan het werk, met onze talenten en onze beperkingen, in de Kerk en in de samenleving. Ons werk is soms een bron van vreugde, maar ook van vermoeidheid. Als christenen is de voornaamste vraag te weten hoe onze ontmoeting met Jezus onze toewijding kleurt en er zin en diepte aan geeft. Leerling van Jezus worden kan niet beperkt blijven tot enkel de zondagsviering alsof de boodschap van Christus buiten ons dagelijks leven blijft.

De heilige Josemaría vestigt hier onze aandacht op een belangrijke kwestie. Blijft de organisatie van ons dagelijks leven en van ons werk een gesloten wereld, of zijn wij op zoek naar de wil van de Heer? De heilige Josemaría moedigt ons aan om ons dagelijks leven te herbekijken in het licht van het Evangelie. De meditatie van het Woord van God draagt rijke vruchten. Ze helpt ons de wonderen van Gods goedheid te ontdekken, onze gemeenschappelijke roeping te zien: de mensen genezen en redden, door ze te beminnen met de liefde van Christus.

De heilige Josemaría moedigt ons aan om met heel ons hart ja te zeggen tegen deze wonderbare roeping. Wat ook de verscheidenheid van onze plichten en verantwoordelijkheden is; het gaat altijd om liefhebben. Het belangrijkste is niet welk soort werk we doen, maar de liefde waarmee wij het doen. Dat is de weg die ons heiligt en die ons dichter bij God brengt, die Liefde is. Moge God ons, op voorspraak van de heilige Josemaría, verlenen dat wij ons werk met liefde doen, dat wij op Christus gaan gelijken en onze roeping tot heiligheid trouw beleven.