Mgr Kasujja zegent de lokalen in van de nieuwe centra Narval en Groenendael

In de vooravond van zaterdag 23 februari 2019 is Mgr. Augustine Kasujja voorgegaan in de inzegeningsplechtigheid van de nieuwe lokalen van de centra Narval en Groenendael in de Hertogstraat 40 te Sint-Pieters-Woluwe, vlakbij het Montgomeryplein.

Apostolische initiatieven
Opus Dei - Mgr Kasujja zegent de lokalen in van de nieuwe centra Narval en GroenendaelDe apostolische nuntius aan het begin van de ceremonie

Mgr. Emmanuel Cabello, regionaal vicaris van de prelatuur van het Opus Dei voor België en Luxemburg, nam deel aan de ceremonie, evenals een 200 personen, vooral families die deelnemen aan de vormingsactiviteiten van de twee centra.

De toename van de vele activiteiten voor jongeren in Narval was de aanleiding voor deze verhuis. Het huis op de Tervurenlaan, waar Narval gevestigd was sinds de jaren 80, was veel te klein gewor

De beschikbare ruimte in de Hertogstraat bood ook voor Groenendael een nieuw kader voor hun vormingsactiviteiten voor volwassenen.

Buiten logement voor de verantwoordelijken voor de vorming biedt het gebouw talrijke moduleerbare ruimten voor bijeenkomsten, studiezalen, vier polyvalente ateliers, een conferentiezaal, een sportzaal, een kapel en een parking voor auto’s en fietsen.

De apostolische nuntius op het moment van de inzegening

De basisidee van dit nieuw project is de dienst aan de gezinnen en hun opvoedkundig project, in een christelijk perspectief, verzekerd door de prelatuur van het Opus Dei. De promotoren van het initiatief zijn hoofdzakelijk ouders, overtuigd van de onvervangbare rol van de familie in de vorming van de persoonlijkheid en de samenhang van de hele maatschappij.

Het vormingsprogramma van het nieuwe centrum heeft drie niveaus: de club voor jongeren tussen 7 en 17 jaar, de club voor studenten tot 25 jaar, en de club voor de ouders.

Mgr. Cabello opende de ceremonie met enkele dankwoorden aan alle mensen die dit project mogelijk maakten, zonder daarbij de architecten en de bouwonderneming te vergeten. Hij onderlijnde dat dit initiatief in de lijn lag van de prioriteiten van de heilige Josemaría, stichter van het Opus Dei, en van paus Franciscus, door prioriteit te geven aan de vorming van jongeren en families. Hij hoopte dat deze gebouwen een heel nuttig instrument zouden worden in dienst van de maatschappij en de Kerk in België.

De directeur van Narval, Marco Signore, drukte ook zijn dankbaarheid uit voor alle betrokkenen bij dit project en noemde enkele activiteiten op die plaats zouden hebben in het centrum: conferenties, voordrachtreeksen over opvoeding, ateliers voor de vaders, film voor de familie, sporttornooien, bibliotheek, stripverhalen en videotheek, enz.

De directeur van Narval

Mgr. Kasujja begon de inzegeningsceremonie zelf met enkele woorden. Hij benadrukte dat “meer dan ooit Brussel nood had aan jullie tegenwoordigheid, zoals paus Franciscus zegde, om de roep naar heiligheid eens te meer te doen weerklinken, door te trachten hem in te voegen in de huidige context, met zijn risico’s, zijn uitdagingen en zijn mogelijkheden” (uit Gaudete et Exsultate). Onder de dingen die jullie ter harte gaan behoren de getuigenis van de vreugde van het Evangelie te midden van de moderne wereld, waken over de christelijke familie, de jongeren vormen, trachten gist van heiligheid zijn op de werkvloer, ondanks menselijke zwakheden en beperktheden, in een inmiddels geseculariseerde maatschappij.”

Een deel van de mensen die de plechtigheid bijwoonden

(…) ”Ik hoop dat dit centrum dat wij deze avond inzegenen een levendige kern wordt voor het verspreiden en bewaren van het charisma van de heilige Josemaría Escrivá de Balaguer, iets wat België nu heel erg nodig heeft. Uw stichter heeft erg goed begrepen dat er in de maatschappij nood is aan leken die doordrongen zijn van het Evangelie en vol van de heilige Geest, die de wereld kunnen verheffen tot God en hem van binnenuit veranderen”. Hij herinnert er ook vandaag aan “dat men zich niet moet laten intimideren door een materialistische cultuur, die dreigt de meest authentieke identiteit van de leerlingen van Christus te vervagen. De heilige Josemaría herhaalde graag met kracht dat het christelijk geloof staat tegenover het conformisme.” (Johannes Paulus II, homilie ter gelegenheid van de heiligverklaring van Josemaría Escrivá de Balaguer, 6-10-2002)” Mgr. Kasujja beëindigde zijn toespraak met de uitnodiging aan de aanwezigen om hun beroep om te vormen in een gelegenheid tot dienst aan de hele mensheid, en, op verzoek van paus Franciscus, een oprecht gewetensonderzoek te doen als basis voor vooruitgang op de weg naar heiligheid en van opbouw van algemeen welzijn.

De ceremonie werd gevolgd door een bezoek aan de lokalen, een presentatie van de activiteiten en een wandelbuffet.