In welke talen zijn de Statuten van Opus Dei beschikbaar?

Vragen en antwoorden over het motu proprio "Ad charisma tuendum" en over het buitengewoon algemeen congres in het Opus Dei.

De Statuten (1982), uitgevaardigd in het Latijn, definiëren nauwkeurig de juridische configuratie van de Prelatuur, de organisatie en haar doelstellingen. Ze heten Codex iuris particularis seu Statuta Praelaturae Sanctae Crucis et Operis Dei. Ze kunnen hier worden geraadpleegd.

Er bestaat geen officiële vertaling van de statuten. Om het begrip ervan in andere talen te vergemakkelijken, zijn ze door experts vertaald en te lezen in het Spaans, Engels, Italiaans, Frans en Duits.