Het Opus Dei in het hart van Europa

Geschiedenis van het Opus Dei in België

Iedere geschiedenis heeft een voorgeschiedenis. Die van het Opus Dei gaat terug naar de jaren vijftig, toen de heilige Josemaría, de stichter van het Opus Dei, ons land meermaals doorkruiste. Zo kwam hij onder andere in Brussel, Brugge, Antwerpen, Gent, Luik, Namen en Leuven.

In 1965 komen enkele gelovigen van het Opus Dei in Leuven aan. Het zijn vooral studenten uit verschillende Europese landen: Italië, Frankrijk, Spanje. Zij brengen niet veel meer mee dan hun geestdrift om de boodschap die het Opus Dei sinds 1928 verspreidt door te geven: het gewone leven is dé plaats om God te ontmoeten. Dus in de straatjes van Leuven, in de auditoria, in de studentenhuizen, tussen de nota’s van de lessen door… in het Frans of in het Nederlands kan eenieder een innige relatie met God onderhouden.

Zij beginnen de eerste centra van het Opus Dei in België, de residenties Arenberg en Steenberg. Deze huizen zijn ook nu nog studentenhuizen toegankelijk voor mensen van elke overtuiging, oorsprong of ideologie. Natuurlijk is het leven in de residenties doordrongen van een christelijke geest die zich vooral uit in een klimaat van vreugde, familiegeest en werklust. De studenten en hun vrienden hebben bovendien de gelegenheid om deel te nemen aan momenten van gebed of verdieping in het katholiek geloof.

Wanneer de Franstalige faculteiten zich in Louvain-la-Neuve vestigen, wensen de studenten de sfeer van Arenberg en Steenberg terug te vinden: in 1977 worden de residenties Neussart en Bauloy geopend. Deze vier studentenhuizen dragen generatie na generatie bij tot het verbreden van de horizon van de jongeren, ze laten hen een werkmethode ontdekken, de cultuur van andere continenten, of de verdieping van het geloofsleven.

De studenten zijn niet de enigen die zich voor de ideeën van de heilige Josemaría interesseren. Eind jaren zestig ontstaan er in de Belgische hoofdstad andere centra voor volwassenen: Elzela en Langeveld, enkele jaren later gevolgd door Senna, Groenendael, Narval en Fontenelle. Gepromoot door ouders leggen deze laatste twee de nadruk op de vorming van jongeren door middel van studie, sport, theater en heel wat andere activiteiten voor ontspanning.

In 1979 wordt het domein van Dongelberg ter beschikking gesteld voor de activiteiten van het Opus Dei, dank zij de medewerking van talrijke medewerkers en vrienden. Dit huis maakt het mogelijk dat duizenden mensen deelnemen aan retraites, internationale ontmoetingen, colloquia, vormingsseminaries en andere. De hotelservice van het Vormingscentrum van Dongelberg wordt verzorgd door Le Chêneau, een aangrenzend centrum waar jonge meisjes kunnen deelnemen aan activiteiten die hen vertrouwd maken met het hotelwezen. Het centrum is ook bekend in de streek om zijn jaarlijkse Europese chocoladewedstrijd.

In de jaren tachtig gaven de activiteiten die het Opus Dei al jaren in Antwerpen organiseerde aanleiding tot het openen van de centra Middelheim en Oosterweel.

De Prelatuur telt momenteel in België ongeveer 350 gelovigen, waaronder 12 priesters. Er worden vormingen gegeven onder andere ook in Gent, Luik, Namen, Hasselt, steeds met de goedkeuring van de plaatselijke bisschop.