Gegevens over de Prelatuur

Dit dossier bevat een samenvatting van de aard, geschiedenis en organisatie van de Prelatuur van het Opus Dei.

Gegevens over de Prelatuur van het Opus Dei heeft als doel de taak van journalisten en anderen die in de media werken te vergemakkelijken. Het boekje bevat een samenvatting van de aard, geschiedenis en organisatie van de Prelatuur van het Opus Dei, een instelling van de Rooms-katholieke Kerk.

Het is niet bedoeld als jaarboek of gids, of als uitputtende beschrijving van het leven van de gelovigen van de prelatuur, omdat dit te rijk en te gevarieerd is om in enkele pagina’s samen te vatten.

Inhoudsopgave:

1. Algemene beschrijving van het Opus Dei

2. De gelovigen van de prelatuur

3. Het Priestergenootschap van het Heilig Kruis

4. De medewerkers

5. Apostolische initiatieven

6. Organisatie

7. Enkele gegevens

8. Bibliografie

Download: