“Gaat uit in de diepte”

De voorbije dagen werden twee missen opgedragen ter ere van de heilige Josemaría.

De apostolische nuntius tijdens zijn homilie in de kathedraal van Brussel

Op zaterdag 25 juni ging de apostolisch nuntius bij het Koninkrijk België, aartsbisschop Franco Coppola, voor in een eucharistieviering ter ere van de H. Josemaría Escrivá in de kathedraal van de Heiligen Michaël en Gudula in Brussel. Onder de vele concelebranten was E.H. Etienne Montero, regionaal vicaris van de Prelatuur van het Opus Dei in België.

Tijdens de viering

Afgelopen zaterdag werd in Leuven al een mis ter ere van de stichter van het Opus Dei opgedragen, die werd bijgewoond door ongeveer 150 mensen, voornamelijk jongeren.

De viering in Leuven

Tijdens zijn homilie, voor ongeveer 700 gelovigen, trok Mgr. Coppola lessen uit de lezingen van de dag.

Een zicht op de deelnemers aan de viering in de kathedraal van Brussel

Genesis herinnert ons aan de opdracht van de man die in de tuin werd geplaatst "om die te bewerken en te bewaren". Deze tweede termijn is waarschijnlijk te veel vergeten. De plicht om voor de schepping te zorgen is een boodschap van evangelisatie waarvoor onze tijdgenoten ontvankelijk zijn. Wij zijn niet de meesters van de wereld: de Heer heeft regels in ons en in de natuur gelegd die wij moeten gehoorzamen.

Homilie van de apostolische nuntius

Wij hebben niet de geest van een slaaf, maar van een zoon gekregen, zoals Paulus ons in zijn brief aan de Romeinen in herinnering brengt. Een geest "die ons doet uitroepen: 'Abba, Vader'" (Rom. 8, 15). Welke geest cultiveer ik in mezelf? Een geest van een slaaf of een geest van een zoon? Hoe hebben we die tragische jaren van COVID overleefd? Wij zijn kwetsbaar, maar kinderen zijn zelden bang, omdat ze op hun ouders vertrouwen. Dit kinderlijk vertrouwen spoort hen aan om de sprong te wagen, om te durven, om niet bang te zijn. Dit is de boodschap van de verrezen Christus: "Wees niet bevreesd" (Mt 28,10).

Het koor

Het Evangelie van vandaag spoort ons aan met de woorden: "gaat uit in de diepte" (Lc 5,4). Deze woorden van Christus zijn niet alleen tot Simon Petrus gericht, maar ook tot ieder van ons. In België bevinden wij ons in de "open zee" waarover Jezus spreekt. Met de leerlingen van Emmaüs geeft Christus ons een welsprekend voorbeeld. Hij gaat naar hen toe, laat hen zich uitdrukken, loopt met hen mee, helpt hen te begrijpen door de Schrift te citeren. Tenslotte haastten de teleurgestelde discipelen, die naar huis terugkeerden, zich terug naar Jeruzalem. In deze terugkeer naar Jeruzalem zag bisschop Coppola ook de oproep om de alledaagse werkelijkheden tot God te verheffen, zoals de geest van het Opus Dei ons daartoe uitnodigt.

De concelebranten

Aan het einde van de viering reciteerden de nuntius en de congregatie samen het gebed voor paus Franciscus: "Trouwe God, rijk aan barmhartigheid, gids en herder van alle mensen, steun uw dienaar paus Franciscus, die u tot pastoor van uw Kerk hebt genomen (...)"