Frankrijk, België, Luxemburg: een nieuwe regio ontstaat in het Opus Dei!

Frankrijk, België en Luxemburg vormen voortaan een nieuwe regio, opgericht door de prelaat van het Opus Dei op 14 februari 2023. Dit is een prachtige gelegenheid om concreet te ervaren dat het Werk universeel is en dat een zelfde geest in verschillende culturen wordt belichaamd.

Door een nieuwe regio, genaamd "Frankrijk en België", op te richten, beoogt deze herstructurering, in de woorden van de prelaat, Mgr. Ocáriz, "een betere oriëntatie en coördinatie van het apostolische werk" (Boodschap van de prelaat, 30 januari 2021). Op het terrein vertaalt dit zich in de oprichting van één enkel bestuursorgaan met als doel het werk dat tot nu toe in elk land werd verricht, te verenigen. "De oprichting van deze regio is een prachtige gelegenheid voor menselijke en culturele openheid, en een manier voor iedereen om concreet te ervaren dat het Werk universeel is en dat een zelfde geest belichaamd wordt in zeer verschillende culturen", zegt E. H. Marc Chatanay, vicaris van deze nieuwe regio.

Het doel is duidelijk: krachten vrijmaken om meer projecten op het terrein te ondersteunen. En natuurlijk, zoals Adeline de Rosny, de regionale secretaresse van de regio, aangeeft, gaat het erom "deze nieuwe configuratie te benutten om te groeien in creativiteit, nieuwe ontmoetingen mogelijk te maken en samen nieuwe initiatieven te ontplooien". Dit alles met behoud en bevordering van de identiteit van elk taalgebied, want de roeping die de leden van het Werk over landen, culturen en talen heen verbindt, schept banden van broederschap die door diversiteit worden verrijkt.

De aankondiging van de nieuwe regio "Frankrijk en België" werd dan ook met enthousiasme onthaald. "Ik ben blij met deze uitbreiding", verklaart Hervé, een Franse numerair die vele jaren in België heeft gewoond en veel vrienden uit die tijd heeft. "Dezelfde geest beleven kent geen grenzen! Dat is de genialiteit van het katholicisme, dat het universele en het bijzondere omarmt en de veelheid in de eenheid sticht. Dat is de geest van het Opus Dei.” Geertrui, een Vlaamse surnumeraire, deelt voluit deze mening en is ervan overtuigd dat "de specificiteit van ieder de rijkdom van het apostolische werk maakt, en dat door te groeien de regio sterker wordt en ieder zijn horizon kan verbreden".