Etienne Montero draagt zijn eerste plechtige mis op te Brussel

Zondag laatst 15 oktober heeft priester Etienne Montero zijn eerste plechtige Mis gecelebreerd in de kerk van St. Jakobs op Koudenberg.

Actualiteit in België
Opus Dei - Etienne Montero draagt zijn eerste plechtige mis op te Brussel

Onder de medecelebranten waren er Mgr. Emmanuel Cabello, regionaal vicaris van de prelatuur van het Opus Dei, Mgr. Herman Cosyns, secretaris van Bisschoppenconferentie, Pater Xavier Dijon S.J., oud collega van de nieuwe priester aan de Universiteit van Namen en een verschillende andere priesters. Zowat 350 personen namen deel aan de viering, waaronder zijn familieleden, werkcollega’s en talrijke vrienden. Na de Mis volgde een receptie in de lokalen van de kruisboogschuttersgilde in de ondergrond van de kerk.

Etienne Montero werd op 29 april laatst priester gewijd door kardinaal Bertello te Rome, samen met 30 andere leden van het Opus Dei. Hij is een gewezen leerling van het Sint Pieterscollege te Ukkel, licentiaat en doctor in de rechten van de UCL, licentiaat en weldra doctor in de theologie van de Universiteit van Navarra. Hij had een loopbaan van opzoeking en universitair onderwijs. Hij was gewoon hoogleraar aan de universiteit van Namen waar hij decaan van de faculteit is geweest. Zijn onderricht en opzoeking betroffen het burgerlijk recht en het recht van de informatietechnologie. Specialist van het handelsrecht en van de numerieke handtekening en van de verantwoordelijkheidsvragen van de tussenpersonen van het internet.

Sedert meer dan 25 jaar stelt hij ook belang in vragen van politieke ethiek en bio-ethiek. Hij wordt regelmatig geraadpleegd door diverse politieke instellingen, zijn ervaring op het gebied van de levensbeëindiging werd gevraagd, in het bijzonder in een aantal rechtsprocedures in het buitenland (Canada, Zuid-Afrika, Nieuw Zeeland, enz.).

Hij is de auteur van verscheidene werken en van zowat 150 wetenschappelijke artikelen. Hij verleende wetenschappelijke leiding aan meer dan 10 uitgaven.

De lezingen van de Mis van de 28e zondag door het jaar waren gecentreerd op de verbondsliefde van God tot zijn Volk, het verbond dat gevierd wordt in het sacrament van de Eucharistie, voorgegaan door de nieuwe priester. De homilie was een gelegenheid om aan te stippen dat het Wijdingssacrament van Etienne Montero “een dienaar van Christus heeft gemaakt, die aan Jezus zijn woorden en handelingen leent op het ogenblik dat hij zegt: ‛Dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed’. De priester is ook Christus in het sacrament van de goddelijke barmhartigheid - in de biecht - wanneer hij zegt: ‛En ik (...) vergeef al uw zonden’. Zoals paus Franciscus het zegt: hij is dan, zoals Jezus, ‛het instrument van Gods tederheid’. Het is ook met het gezag van Christus dat hij het Woord Gods verkondigt en uitlegt aan de gelovigen.“

Alleen het geloof kan verklaren dat een man een academische loopbaan van prestige verlaat - zelfs als hij een onderwijsopdracht behoudt - om antwoord te geven aan een nieuwe oproep die tot hem werd gericht, hier om priester gewijd te worden. Als je de gave Gods zou kennen ... zegt Jezus aan de Samaritaanse vrouw. Het priesterschap is een onmetelijke gave die men ontvangt in het geloof; het geloof waarover de heilige Paulus spreekt in de tweede lezing: Ik kan alles in Hem die mij de kracht geeft. De priester is geen superman, hij is een gewoon mens, die in zich niet meer macht heeft dan de anderen, maar aan wie God, in zijn oneindige barmhartigheid, de kracht geeft goddelijke zaken te doen: hij kan het brood en de wijn veranderen in het Lichaam en het Bloed van Christus, hij kan alle zonden vergeven, want het sacrament van de Wijding doet hem Christus zijn, die optreedt in dienst van zijn broeders de mensen.“