Een wereldwijd gesprek over affectiviteit en seksualiteit

Op 4 en 5 juni 2022 vindt er een online-congres plaats georganiseerd door de IFFD (International Federation for Family Development) met als titel "Love Talks".

Schrijf je in voor "Love Talks" (IFFD)


Leticia Rodríguez en Carmelo Añón, van het organisatiecomité, leggen uit dat het congres tot doel heeft "een wetenschappelijke, positieve en praktische boodschap over te brengen aan duizenden gezinnen over kwesties die verband houden met seksualiteit en menselijke affectiviteit. De kwaliteit van de liefde in een huwelijk en daarmee het geluk hangt af van een goed begrip van deze twee dimensies".

Veertig deskundigen zullen korte presentaties geven van 15-20 minuten in het Engels of Spaans (met een vertaling van de ene taal naar de andere). "Het congres is gepland als een reis langs de leeftijden en leefsituaties van de menselijke persoon, vanaf de opvoeding in de kindertijd tot en met de verschillende fasen van het persoonlijke en gezinsleven."

Titels van sessies zijn bijvoorbeeld: "Tussen Netflix, Instagram en TikTok: Hoe een dialoog over seksualiteit tot stand brengen met (pre)tieners?", "Liefdesrelaties bij jongeren. Het herstellen van emotionele wonden," "De fasen van verliefdheid en het vinden van de juiste partner," "Ontrouw: hoe ermee om te gaan en de rol van vergeving," "Een paar eenvoudige dingen die een groot verschil maken in je intieme leven," "Hoe pornografieverslaving te overwinnen," "Je bent net zoveel waard als je laat zien: de hyperseksualisatie op sociale media," "Van elkaar houden zodra er kinderen komen", "Sleutels tot affectieve relationele gezondheid in een koppel," "Seksuele opvoeding thuis: sleutels om seksueel misbruik te voorkomen," enz.

"Samen met wetenschappelijke grondigheid - aldus Leticia Rodríguez - zal prioriteit worden gegeven aan praktische ervaringen. Wij denken dat het jarenlange werk van het IFFD op het gebied van gezinsvraagstukken in 66 landen inspirerende ideeën heeft opgeleverd die voor veel gezinnen van groot nut kunnen zijn." Carmelo voegt daaraan toe: "Dit congres wil bijdragen aan het versterken van deze belangrijke dimensie in ons leven: een goed omgaan met iemands emoties en seksualiteit."

De IFFD, organisator van dit evenement, is een internationale NGO die opleidings-, ondersteunings- en begeleidingsactiviteiten stimuleert voor gezinnen uit alle delen van de wereld, ongeacht ras, huidskleur, godsdienst of afkomst. Zij verleent diensten aan vele verschillende instellingen (gezin, werk, religieus, enz.), en al jaren wordt bij vele inspanningen van leden en vrienden van de Prelatuur een beroep gedaan op haar ervaring en kennis om cursussen gericht op gezinnen te ontwikkelen.