Een mooie meditatie van Mgr. Kockerols over de wonderbare visvangst

Op woensdag 26 juni kwamen meer dan 300 gelovigen bijeen in de Onze-Lieve-Vrouw ter Kamerenkerk (Elsene) ter gelegenheid van het feest van de heilige Josemaría Escrivá.

De mis werd voorgegaan door Mgr. Jean Kockerols, hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. E.H. Etienne Montero, de nieuwe regionaal vicaris van de Prelatuur voor België en Luxemburg, was een van de concelebranten.

Mgr. Kockerols

De homilie van de bisschop ging over het evangelie van de dag, het relaas van de wonderbare visvangst. Dat was aanleiding voor een mooie meditatie over deze episode in het leven van Jezus en zijn leerlingen, en over de gevolgen van deze gebeurtenis in ons leven.

Ook wij zijn zoals Petrus geroepen om onze boot ter beschikking te stellen, om mee te werken met Jezus, met een “vreugdevolle beschikbaarheid voor wat de Heer van ons vraagt”. En op het woord van Jezus, met de kennis die we van Hem hebben zullen wij onze netten uitwerpen, omdat wij “de kracht, al wat het (het woord van Jezus) als mogelijkheid kon inhouden gevat zullen hebben”. Het mirakel zal ons “ten volle in het geloof binnenbrengen”, dat ons “radicaal omvormt”, in de immense eerbied van het schepsel tegenover zijn God, en in gemeenschap met de andere christenen, “diegenen met wie de Heer ons samenbrengt” en die zich haasten om Petrus te helpen bij deze overvloedige vangst.

De wonderbare visvangst toont ons het perspectief van een zending, namelijk vissers van mensen zijn. De hulpbisschop van Brussel wilde deze roeping en deze zending plaatsen in het perspectief van de boodschap van de heilige Josemaría. Het gaat er om zich te laten “vervoegen door de Heer in het dagelijkse leven. Daar wil Hij dicht bij ons zijn, niet in een droomwereld, in een aparte plaats. ‘Het evangelie beleven in de wereld, levend te midden van de wereld’ dat is wat de heilige Johannes Paulus II zegde over de heilige Josemaría.”

Voor Mgr. Kockerols betekent het feit dat Jezus aan Petrus vraagt om “een beetje” van wal te steken “het alledaagse van ons leven” dat “zelden bestaat uit grote avonturen, maar veel vaker over een beetje. Nochtans is het juist de heiliging van het gewone leven die erkend werd in het leven en het werk van de heilige Josemaría”.

De viering werd gevolgd door een receptie op het plein voor de kerk, waar de jongeren spraken over de recente examens maar ook over de talrijke kampen en zomeractiviteiten waaraan meer dan 120 jongeren zullen deelnemen in de komende weken.