Een Mariale maand: bidden met paus Franciscus

Paus Franciscus vroeg de gelovigen de rozenkrans in deze meimaand dagelijks te bidden en te vragen om een spoedig einde van de Covid-pandemie. De rozenkrans zal vanuit dertig belangrijke Maria-heiligdommen verspreid over de gehele wereld worden gebeden en om 18:00 uur live via mediakanalen van de Heilige Stoel worden uitgezonden.

De geheimen van de rozenkrans

Lijst Maria-heiligdommen met gebedsintenties

Link naar Vatican Media Live Broadcast voor het rozenkransgebed in mei

Paus Franciscus gaf op zaterdag 1 mei het startsein voor een wereldwijde ‘gebedsmarathon’ die de gehele maand mei gaat duren. Naast gebed voor het einde van de Covid-pandemie worden ook de mensen herdacht die zwaar zijn getroffen door de crisis. Op 31 mei sluit de Heilige Vader de meimaand af in de tuin van het Vaticaan.

Bijdragen aan de verlossing waarvoor Christus naar de wereld is gekomen

Over het belang van de meimaand schreef de heilige Jozefmaria: “We staan aan het begin van de meimaand en Hij wil dat wij deze gelegenheid niet onbenut laten en dat we, door vol vertrouwen met zijn Moeder om te gaan, meer van Hem gaan houden en iedere dag meer contact met haar zoeken — in kleine dingen, in liefdevolle attenties — waar gaandeweg een grotere persoonlijke heiligheid en meer apostolische ijver uit voortkomt, dat wil zeggen dat we een voortdurende inspanning doen om bij te dragen aan de verlossing waarvoor Christus naar de wereld is gekomen.” [1]

In de traditie van de Kerk wordt de maand mei op vele plaatsen toegewijd aan de heilige Maagd Maria. Gedurende deze maand proberen katholieken de Moeder van God in hun hart meer aanwezig te stellen, met een genegenheid die zich uit in liefdevolle devotie tot Onze Lieve Vrouw.

De heilige Jozefmaria uitte zijn liefde voor de Maagd Maria op veel verschillende manieren, maar hij hield het meest van een pelgrimage, individueel of met een groep van twee of drie. “Ik respecteer en waardeer andere publieke uitingen van vroomheid, maar zelf wil ik mijn genegenheid en enthousiasme voor Maria het liefst door persoonlijke bezoeken of in kleine groepjes uiten, waardoor een gevoel van intimiteit ontstaat.” [2]

In 1935, na zijn eerste bezoek aan het Mariaheiligdom van Sonsoles nabij Avila, startte de stichter van het Opus Dei met de gewoonte van een Mei-bedevaart door de mensen in het Opus Dei. Als een teken van liefde voor Maria, pelgrimeerden zij elke maand mei naar een heiligdom of een andere plaats waar de Heilige Maria wordt vereerd, indien mogelijk vergezeld van hun vrienden. Vanaf dat moment verspreide deze gewoonte onder vele anderen die hoorden van zijn boodschap.

Het Maria-heiligdom van Sonsoles

Een mei-bedevaart is een bezoek aan de Maagd Maria met een kinderlijke liefde. De heilige Jozefmaria bad drie delen van de rozenkrans: een deel op de heenweg, een daarop volgend deel die hoort bij van de dag van de week voor een afbeelding van Onze Lieve Vrouw, het derde deel op de terugweg.

Kleine offertjes kunnen aan Onze Lieve Vrouw worden opgedragen voor de persoonlijke noden en voor de gehele Kerk: door bijvoorbeeld een deel van de bedevaart te voet doen, slecht weer of verkeersvertragingen met een glimlach dragen, het afzien van een versnapering, etc.

Aan veel bekeringen en beslissingen om zich over te geven in dienst van God is een ontmoeting met Maria voorafgegaan

De gewoonte van een Maria-bedevaart heeft een specifiek apostolaatsdoel. De heilige Jozefmaria moedigde ons aan de bedevaart te doen met een vriend of familielid en die gelegenheid ook te gebruiken hen aan te moedigen om een stap voorwaarts te zetten in hun christelijk leven.

“Aan veel bekeringen en beslissingen om zich over te geven in dienst van God is een ontmoeting met Maria voorafgegaan. Onze Lieve Vrouw heeft ons gesteund op onze zoektocht en ze heeft de onrust in onze ziel met moederlijke zorg omringd en ons geholpen om te veranderen en naar een nieuw leven te verlangen. En zo heeft het doet maar wat Hij u zeggen zal tot een edelmoedige overgave geleid, tot de christelijke roeping die sindsdien heel ons leven verlicht.” [3]

“Een bijzondere manifestatie van het moederschap van Maria”, aldus Johannes Paulus II in Fatima, “is te vinden op de plaatsen waar ze met de mensheid is omgegaan, plaatsen waar de bijzondere aanwezigheid van onze Moeder is opgemerkt. Op al deze plaatsen werd de bijzondere getuigenis van onze gekruisigde Heer vervuld. Daar wordt de mensheid aan Maria toevertrouwd, daar kunnen we haar ontmoeten als onze eigen moeder, ons hart voor haar openen, met haar over alles spreken.”


[1] Heilige Jozefmaria, Christus komt langs, nr. 149

[2] ibid, nr. 139

[3] ibid, nr. 149