Deelnemen aan de nieuwe evangelisatie

“Hoe kunnen wij in de hedendaagse maatschappij deelnemen aan de nieuwe evangelisatie?” Dit is de titel van de lezing die Mgr. Leon Lemmens, hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen- Brussel op dinsdag 3 maart 2015 gaf in studentenhuis Steenberg.

Actualiteit in België
Opus Dei - Deelnemen aan de nieuwe evangelisatie

Mgr. Lemmens opende zijn betoog met een verwijzing naar de uitspraken van paus Franciscus waarbij het begrip 'evangelisatie' wordt geduid als de 'aantrekkingskracht van het goddelijke, de kracht die in ons leeft'. Evangeliseren als aantrekken. Het uitgangspunt bij het evangeliseren is dat mensen worden aangeraakt door het goddelijke leven. Een evangelisator is iemand die fascineert en in wie het goddelijke leven stroomt. Ook de Apostolische Exhortatie van paus Franciscus Evangelium Gaudii werd meermaals geciteerd door de bisschop.

Op die manier kwam Mgr. Lemmens bij zijn tweede punt: de evangelisatie start met het 'vol zijn van God'. Het is geen kunde, maar het doorgeven van de Geest. De basis voor de evangelisatie is dus het verzorgen van het eigen geestelijk leven en daarbij aansluitend de centrale plaats van het gebed.

In die context gaf Mgr. Lemmens een mooi getuigenis van hoe hij zelf als het ware geëvangeliseerd werd en welke ontmoetingen daarbij een rol hebben gespeeld. Vervolgens kwam het tweede aspect van evangelisatie aan bod: naar de mensen toegaan en hen nabij zijn. De bisschop haalde enkele voorbeelden aan van gelegenheden waar deze ontmoetingen kunnen plaatsvinden en hoe we Jezus bij de mensen kunnen brengen.

De opkomst voor deze conferentie was mooi en het publiek erg verscheiden: residenten die in Steenberg verblijven, enkele ouders en familieleden, vriendinnen en gezinnen uit de buurt. De avond verliep in een hartelijke sfeer waarbij Mgr. Lemmens er belang aan hechtte een persoonlijk gesprek aan te gaan met elk van de aanwezigen. Na afloop werd er nagepraat met een hapje en een drankje in de eetkamer van het Studentenhuis. Het bezoek van Mgr. Lemmens was zeker een impuls voor de aanwezigen om zich meer bewust te worden van hun christelijke roeping én om zich in de lijn van de wens van paus Franciscus te engageren voor het werk van de nieuwe evangelisatie. Een hartelijk woord van dank voor Mgr. Lemmens is dan ook meer dan terecht!