De Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis uit Rome op bezoek in België

Twee afgevaardigden van de Universiteit hebben te Brussel en te Luik een bezoek gebracht aan een Belgische vereniging die geld voor studiebeurzen inzamelt.

Actualiteit in België
Opus Dei - De Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis uit Rome op bezoek in België

Op vrijdag 23 mei jongstleden heeft Priesters voor alle landen – België (DPTN-Belgium) een voorstellingsbijeenkomst belegd voor wie via de vereniging bijdraagt aan het financieren van studiebeurzen voor seminaristen en priesters die hun opleiding voortzetten aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis. Die beurzen zijn bestemd voor clerici uit Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse bisdommen die dikwijls zeer weinig of helemaal geen financiële middelen hebben.

Het was voor de weldoeners een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om te luisteren naar twee professoren van die Universiteit, namelijk Cristian Mendoza (Faculteit institutionele sociale communicatie) en Philippe Dalleur (Faculteit wijsbegeerte), die vergezeld waren door Colin Howell, hoofd van de promotie van die onderwijsinstelling.

De ontmoeting vond in een sympathieke en vriendschappelijke sfeer plaats bij de Universitaire Stichting te Brussel.

Eric de Biolley, de voorzitter van de vereniging, gaf een overzicht van de afgelopen vier jaar, dankte de schenkers en benadrukte dat alle medewerkers van DPTN vrijwilligers zijn: er blijft nergens geld aan de strijkstok hangen.

Meer nog door zijn aanstekelijk enthousiasme dan door de handig gebruikte audiovisuele middelen overtuigde prof. Mendoza ons van de rol die deze Universiteit moet spelen in de Kerk en in de academische wereld.

De volgende dag vond er te Luik een soortgelijke vergadering plaats in een sfeer die de Vurige Stede alle eer aandeed. De deelnemers bleken zeer veel belang te stellen in de soorten cursussen die door het Heilig Kruis werden gegeven, alsook in de interuniversitaire betrekkingen.