De heilige Josemaría werd vereerd te Brussel en te Antwerpen

Dit jaar zijn Mgr. Bonny, Bisschop van Antwerpen en Mgr. Cabello, regionaal vicaris van de prelatuur van het Opus Dei voorgegaan in de concelebratie van de plechtige Mis ter ere van de heilige Josemaría, respectievelijk te Antwerpen en te Brussel.

Actualiteit in België
Opus Dei - De heilige Josemaría werd vereerd te Brussel en te Antwerpen

Op vrijdag 22 juni ‘s avonds heeft de viering plaats gevonden in de St. Jacobskerk te Antwerpen, met ongeveer 150 aanwezigen wat samengepakt in het koor van de kerk, voor het ogenblik — wegens belangrijke bouwwerken — het enige bruikbare gedeelte ervan. 

In zijn homilie ontwikkelde Mgr. Bonny, uitgaande van de eerste en tweede lezing, genomen uit het boek Genesis en uit de Brief aan de christenen van Rome, een zeer mooie meditatie over onze toestand van kinderen Gods, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God en door de Heilige Geest omgevormd om te durven uitroepen “Abba, Vader “, d.w.z. de beleving van het buitengewone vertrouwen van kleine kinderen met hun papa en het alles met hem delen, want, zo voegt de heilige Paulus eraan toe, wij zijn erfgenamen van God. Verband makend met de boodschap van de heilige Josemaría nodigde Mgr. Bonny de aanwezigen uit te leven als kinderen van God en de waardigheid van deze kinderen uit te dragen in alle sectoren van de maatschappij.

Op zaterdag 23 juni kwamen zowat 350 personen samen in de kerk van OLV ter Kameren. Mgr. Cabello vulde de exegese van de vorige avond aan met een commentaar op het Evangelie over de wonderbare visvangst. Men ziet er Petrus ontmoedigd door een nacht vruchteloos werk, een scène waarin de christenen zich kunnen herkennen, soms geplaatst voor een zee — een maatschappij — die de vruchten van het Evangelie lijkt te weigeren. Maar het is Jezus zelf die ons uitnodigt naar het diepe te gaan en de netten voor de visvangst uit te gooien. Dit verhaal heeft dikwijls de heilige Josemaría geïnspireerd in het apostolaat dat hij uitoefende tijdens zijn gehele leven terwijl hij aan het hoofd stond van het Opus Dei, maar ook tijdens zijn uitputtende catechesereizen. 

Aan ons hem na te volgen door al onze hoop te plaatsen in Christus en te trachten alle sectoren van de maatschappij met zijn licht te verlichten, onder meer door de verdediging van het leven, van de ware aard van het huwelijk en van de mogelijkheden van een ware christelijke opvoeding.