De heilige Josemaría gevierd in Antwerpen en in Brussel

Twee missen werden gevierd ter ere van de heilige Josemaría, in Antwerpen en Brussel.

Op dinsdag 20 juni werd in Antwerpen een mis ter ere van de heilige Josemaría gevierd in de Sint-Jacobskerk. Ze werd voorgegaan door de vicaris generaal Mgr. Bruno Aerts, als vertegenwoordiging van de bisschop.

Op maandag 26 juni hebben zich in de kerk van Sint-Jacob-op-Koudenberg in Brussel ongeveer 500 mensen verzameld om de Eucharistie te vieren voorgegaan door Kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

Wij geven hier enkele uittreksels uit zijn homilie:

“Wat ons hier (in het evangelie van vandaag dat de wonderbare visvangst verhaalt) opvalt, is dat Jezus vanaf het begin leerlingen verzameld heeft rond zich (…) Waarom? De eerste reden is evident. De oogst is overvloedig en er zijn weinig werklieden. (…) Daarom zoekt hij medewerkers. (…) Maar dat is niet de enige reden. (…) Jezus roept de leerlingen niet alleen om ze uit te zenden, maar ook om “bij Hem te zijn” (…) In die persoonlijke relatie met Christus en in gemeenschap met de andere leerlingen leren zij, beetje bij beetje, echte leerlingen van Christus te zijn. Want het Evangelie is niet zomaar een theorie, een ideologie of een morele code. De kern van het geloof is juist deze relatie met Christus.”

“In de brief die Mgr. Ocáriz (de nieuwe prelaat) stuurde na het algemeen congres (van het Opus Dei) zegt hij duidelijk: ‘In de eerste plaats is het congres stilgestaan bij de centrale rol van de Persoon van Jezus Christus, die wij willen kennen, met wie wij willen omgaan en die wij willen liefhebben. Jezus in het centrum van ons leven te plaatsen.’ En wanneer er sprake is van de prioriteiten die de Heer ons op dit historisch moment in de wereld, de Kerk en het Werk, voorstelt, aarzelt hij niet om te schrijven: ‘op de eerste plaats onze vereniging met God verzorgen met de fijngevoeligheid van mensen die verliefd zijn, op basis van de beschouwing van Jezus Christus, het gelaat van de Barmhartigheid van de Vader. Het programma van de heilige Josemaría zal altijd blijven gelden: Zoek Christus. Vind Christus. Bemin Christus.’

“De zorg voor de wereld is vervat in het hart van onze spiritualiteit en van onze zending. Dat de wil van God geschiede op aarde zoals in de hemel. Opdat deze wereld meer en meer zou beantwoorden aan de plannen van Diegene die haar geschapen heeft. (…) We moeten wantrouwig zijn tegenover een spiritualisme dat de wereld en de cultuur aan zichzelf overlaat en dat enkel geïnteresseerd is in de spirituele dingen die niets te maken hebben met ons leven en onze reële engagementen. Men moet integendeel ‘het spirituele materialiseren’ zegt de heilige Josemaría. Dat de Heer jullie op dit feest zijn genade en de kracht van de Heilige Geest schenke om te getuigen van zijn liefde in het hart van de wereld.”