Dankzeggingsmis te Brussel naar aanleiding van de zaligverklaring van Mgr. Alvaro del Portillo

Meer dan vierhonderd personen zijn op zaterdag 11 oktober laatsleden in de Basiliek van het H.-Hart in Koekelberg samengekomen rond Mgr. Leon Lemmens, hulpbisschop van Vlaams Brabant.

Actualiteit in België
Opus Dei - Dankzeggingsmis te Brussel naar aanleiding van de zaligverklaring van Mgr. Alvaro del Portillo

Zij kwamen om een dankzeggingsmis bij te wonen naar aanleiding van de recente zaligverklaring van don Alvaro del Portillo op 27 september in Madrid, de geboortestad van de nieuwe zalige.

Bij de priesters die samen de mis opdroegen zagen we ook Mgr. Herman Cosyns, de secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie en Mgr. Emmanuel Cabello, regionaal vicaris van het Opus Dei in België.

De plechtigheid begon met de voorlezing van de boodschap van Paus Franciscus ter gelegenheid van de zaligverklaring van Mgr. del Portillo. In zijn homilie verwees Mgr. Lemmens naar de ontmoeting van de zalige met de heilige Josemaría, stichter van het Opus Dei. Mgr. Lemmens onderlijnde dat deze heilige hem geleerd had verliefd te worden op Jezus Christus. Dat is het authentieke werk van een heilige: anderen leren verliefd worden op Jezus.

"Hoe? Alvaro herhaalde vaak een eenvoudig gebed, zo eenvoudig dat een kind het kan bidden. Dank U, vergeef me, help mij. Voor de mis heeft iemand van jullie me gezegd dat Mgr. Alvaro del Portillo een zacht en nederig man was. Een heilige is niet in de eerste plaats iemand die grote dingen doet, of een harde veeleisende persoon, het is in de eerste plaats een zachte en nederige persoon zoals Jezus."

"Bekleedt u met gevoelens van teder medelijden, van welwillendheid, van nederigheid, van zachtheid, van geduld" lazen we in de brief van Paulus aan de Kolossenzen. De zalige onderhoudt deze woorden en zegt: help mij om ze goed te beleven. Heel zijn leven zei hij: Heer, vergeef me. Door de zalige Alvaro del Portillo komen wij in contact met de vruchten van de Heilige Geest."

"De Kerk is een school van heiligheid voor haar kinderen, een school waar men leert verliefd worden op Jezus. Om deze zending te volbrengen, die de onze is en ook die van het Opus Dei, nemen wij onze toevlucht tot de zalige en vragen hem: bid voor ons, opdat wij in staat zouden zijn deze zending goed te beleven. Dat is het leven van de christen: ingaan op deze zending en de belofte van een mooi leven van liefde en vreugde beleven."

"Zalig is diegene die de taak die de Heer hem heeft toevertrouwd op zich neemt. Door hem kunnen veel mensen geraakt worden door de genade van God. Vragen we aan Alvaro del Portillo dat we allen de weg van Jezus mogen volgen. Dank U Heer, U hebt de poorten van de hemel voor mij geopend. Raak mij Heer met uw nederigheid en met wat U door het leven van de zalige Alvaro del Portillo hebt kunnen realiseren."