Bescherming van de minderjarigen

De prelatuur van het Opus Dei in België heeft een aantal maatregelen genomen voor de bescherming van minderjarigen.

In overeenstemming met de aanbevelingen van de bisschoppen en hogere oversten van België (cfr. de brochure "Verborgen verdriet. Naar een globale aanpak van seksueel misbruik in de Kerk", Licap, Brussel 2012) heeft de prelatuur van het Opus Dei in België een aantal maatregelen genomen voor de bescherming van minderjarigen.

In dit kader heeft ze een opvangpunt geopend om ieder mogelijk geval van seksueel misbruik door een gelovige van het Opus Dei (als het om een leek gaat, alleen in het kader van een vormingsactiviteit van de Prelatuur) aan een coördinator te melden: 0492 02 98 78.