Aflaten voor medewerkers gedurende het jaar

Op bepaalde data, gerelateerd aan de geschiedenis van het Werk, kunnen leden en medewerkers van het Opus Dei een volle aflaat krijgen. Paus Franciscus heeft nu toegestaan dat medewerkers van het Opus Dei deze kunnen krijgen op 2 oktober en 14 februari.

Twee liturgische feesten zijn in het bijzonder verbonden met de geschiedenis van het Werk: Maria, Moeder van de Schone Liefde (14 februari) en het hoogfeest van de Heilige Engelbewaarders (2 oktober).

Het Apostolisch Penitentiarie - het Vaticaanse gerechtshof dat verantwoordelijk is voor het beheer van aflaten – heeft onlangs in opdracht van de Paus Franciscus aangegeven, dat op deze data de medewerkers van het Opus Dei ook een volle aflaat kunnen verkrijgen, zoals dat voor de gelovigen van het Opus Dei al van toepassing was.

Deze twee data zijn een aanvulling op de andere data die door Heilige Stoel al eerder waren aangegeven.

Dit is de lijst van dagen waarop het mogelijk is om deze aflaten te verkrijgen, mits aan de vastgestelde voorwaarden wordt voldaan:

- 14 februari: Verjaardag van het begin van het apostolaat van het Opus Dei met vrouwen en van de Priestergenootschap van het Heilig Kruis.

- 19 maart: Hoogfeest van de H. Jozef.

- 29 juni: Hoogfeest van de Apostelen Petrus en Paulus.

- 14 september: Feest van de Kruisverheffing.

- 29 september: Feest van de aartsengelen Sint Michaël, Sint Gabriël en Sint Rafaël.

- 2 oktober: Verjaardag van de stichting van het Opus Dei. Feest van de Heilige Engelbewaarders.

- 27 december: feest van de heilige Johannes, apostel en evangelist.

Bovendien kunnen de leden van het Opus Dei aflaten verdienen op andere dagen gerelateerd aan het begin van hun lidmaatschap van het Werk.

Zoals de Catechismus van de Katholieke Kerk zegt: “De aflaat is de kwijtschelding ten overstaan van God van tijdelijke straffen voor zonden die, wat de schuld betreft, reeds vergeven werden; de goed ingestelde gelovige kan deze kwijtschelding onder bepaalde welomschreven voorwaarden verwerven door toedoen van de Kerk die als beheerster van de verlossing met gezag de schat der voldoeningen van Christus en de heiligen uitdeelt en toepast.” (nr. 1471).

Om een volle aflaat te verkrijgen is het, naast de wens om elke dood- of dagelijkse zonde te vermijden, noodzakelijk om aan drie voorwaarden te voldoen: de sacramentele biecht om en nabij de vastgestelde data, het ontvangen van de Communie en gebed voor de intenties van de paus.

Daarnaast kunnen de christelijke gelovigen, waaronder de leden en medewerkers van het Opus Dei, andere aflaten verkrijgen in gewone situaties, zoals het vervullen van daden van christelijke vroomheid, het zorgvuldig verrichten van het werk of het brengen van een klein offer.