14 februari: Priestergenootschap van het Heilig Kruis

Het Priesterlijk Genootschap van het Heilig Kruis vindt haar oorsprong in de liefde van de heilige Jozefmaria voor diocesane priesters. Op 14 februari 1943 zag de heilige Jozefmaria de canonieke oplossing voor de priesters van het Werk.

Het Priesterlijk Genootschap van het Heilig Kruis vindt haar oorsprong in de liefde van de heilige Jozefmaria voor diocesane priesters en in de stichtingsgebeurtenis die plaatsvond op 2 oktober 1928, toen de Heer de heilige Jozefmaria het Opus Dei liet zien. De institutionele oorsprong van het priesterlijk genootschap dateert echter van enkele jaren later, op 14 februari 1943.

Priesters uit alle delen van de wereld spreken in de video hierboven over het Priestergenootschap van het Heilig Kruis, een vereniging van geestelijken die geheel met de prelatuur van het Opus Dei is verbonden. 

Diocesane geestelijken die lid worden van het genootschap krijgen geestelijke begeleiding met als doel zich te heiligen in de uitoefening van hun werk als priester volgens de spiritualiteit en ascese van het Opus Dei. 

De video is ondertiteld in het Nederlands.