Den hellige Paulus og eukaristien

Vi avslutter videoserien om apostelen Paulus. På denne siste videoen beskrives eukaristien som den største gaven Paulus ga de kristne fellesskapene (2 min 15 sek).

Den hellige Paulus