Number of articles: 1

«Ingen kreft. Ingen blodoverføring.»

Vitnesbyrd fra Rey C. Plata fra Marikina City (Filippinene) om hans kones helbredelse som blir tillagt Tomas og Paquita Alviras forbønn.

Favores