5 Artikkels

31 nye prester fra 15 land

Lørdag 5. mai ordinerte kardinal Robert Sarah 31 prester fra prelaturet Opus Dei i St. Eugenio-basilikaen i Roma. «Vi ber Gud om å sende oss mange hellige prester,» sa han.

Nyheter

Mange veier til Gud

Oskari ble døpt i 2002 og har nå blitt viet til katolsk prest. I denne videoen forteller han om sin barndom og studietid og hvordan han ad forskjellige veier kom nærmere Gud.

Fra Opus Dei

Presteordinasjon (april 2016): ”Dere blir prester for å tjene alle sjeler”

”Det er Jesus, i dere og med dere, som kommer til å tjene alle, kristne og ikke-kristne”, sa biskop Javier Echevarría, Opus Deis prelat, til de 27 nye prestene, ved presteordinasjonsseremonien i Roma.

Fra Opus Dei

Historie av Presteselskapet av Det hellige kors

Presteselskapet av Det hellige kors springer ut av den kjærlighet den hellige Josemaría følte for alle prester og i den hendelsen som fant sted 2. oktober 1928 da Herren lot ham "se" Opus Dei. Men den konkrete foranledningen kom noen år senere, i 1943.

Presteselskapet av Det hellige kors

Noen grunnleggende trekk ved Opus Deis spiritualitet

Opus Deis oppgave i Kirken er å støtte bestrebelsene etter hellighet midt i verden. Fire av de grunnleggende trekkene som henger nøye sammen er beskrevet nedenfor: barnekår hos Gud, et helhetlig liv, helliggjørelsen av arbeidet, og fromhet overfor Kirkens lære.

Presteselskapet av Det hellige kors