2 Artikkels

”Alle menn og kvinner er kalt til hellighet”

På generalaudiensen 19. november 2014 snakket pave Frans om ”det universelle kall til hellighet” som ble vektlagt av det annet Vatikankonsil: ”Hellighet er en gave, det er en gave som Herren Jesus gir oss, når Han tar oss til seg selv, kler oss i Ham, og gjør oss lik Ham.”

Fra paven

Ditt liv må ikke være forgjeves

Den hellige Josemaría forkynte at hellighet er tilgjengelig for alle kristne. Vi gjengir noen tekster der han taler om dette guddommelige kall som han selv besvarte fullt og helt.

Dagens tekst