Number of articles: 1

Tegn som preger jubelåret

I jubelåret flommer Kirken over av nåde og kaller alle sine barn til omvendelse. Dette gjør den ved å ta i bruk det skattkammer av nåde som den forvalter slik at det kan bli mulig for mennesker å oppnå fullstendig avlat. Denne avlaten kan også anvendes for de avdøde.

Fra paven