Antall artikler: 58

Å forstå barna

Noen ganger er barna en kilde til bekymring. Den hellige Josemaría forklarer ved hjelp av to anekdoter hentet fra sin egen familie, at det ofte er nok å forstå barna og stole på dem (2 min 38 sek).

Be med den hellige Josemaría

Ekteskapet: en velsignet kjærlighet

”Jeg velsigner ekteskapet med begge mine hender som prest”, sa den hellige Josemaría. Han anbefalte at ektefeller ikke skulle anklage hverandre, og om det likevel skjedde, skulle de tilgi hverandre med en klem. (2 min 32 sek)

Be med den hellige Josemaría

”Jeg er slått i stykker, men jeg fortsetter å tjene”

De vanligste tingene i hverdagslivet tjener vår bønn. For eksempel en slitt suppeterrin. Den hellige Josemaría sammenlignet seg med en suppeterrin, slått i stykker på grunn av syndene, men limt sammen ved hjelp av botens sakrament. Men allikevel – sa han – fortsatte suppeterrinen (og han selv) å servere den gode maten til andre. (1 min 58 sek)

Be med den hellige Josemaría

Å snakke til Gud med hjertet

For å snakke med Gud, anbefalte den hellige Josemaría en venn, ”Bestreb deg ikke på å velge de rette ordene. Det er som når du snakker med din kone og med dine barn, eller med dem du elsker... La ditt hjerte snakke”. (2 min 42 sek)

Be med den hellige Josemaría

Opus Deis medarbeidere

Medarbeidere hjelper Opus Dei på forskjellige måter – ved å be, og ved å gi av deres penger, deres arbeid og deres tid. Den hellige Josemaría oppmuntrer dem til også å få andre til å arbeide for Kristus. (1 min 23 sek)

Be med den hellige Josemaría

Den beste måte å tjene på

Kristus oppmuntret oss til å hjelpe andre på en slik måte at bare Gud kjenner til det. Den hellige Josemaría gjentar dette budskapet her. (37 sek)

Be med den hellige Josemaría

Hele dagen i Guds nærvær

Hvis vi har mye å gjøre, kan vi lett glemme å hilse vår Herre og vår Frue med kjærlige ord. Den hellige Josemaría foreslo å bruke "vekkerklokker", små gjenstander eller bilder som minner oss om Guds nærvær. (1 min 38 sek)

Be med den hellige Josemaría

Den hellige Josemaría om Opus Dei og politikken

Noen sekulære medier har stilt spørsmålstegn ved Opus Deis forhold til politikk. Derfor gjengir vi her et utdrag av en preken av den hellige Josemaría, ”Kristen respekt for personens integritet” fra 15. mars 1961.

Be med den hellige Josemaría