Den hellige Josemaría om Opus Dei og politikken

Noen sekulære medier har stilt spørsmålstegn ved Opus Deis forhold til politikk. Derfor gjengir vi her et utdrag av en preken av den hellige Josemaría, ”Kristen respekt for personens integritet” fra 15. mars 1961.

Tekster av den hl. Josemaría
Opus Dei - Den hellige Josemaría om Opus Dei og politikken

Tillat meg å si noen ord om noe som betyr mye for meg. I mer enn tretti år har jeg på tusenvis av forskjellige måter sagt og skrevet at Opus Dei ikke streber etter noe verdslig, politisk målsetning, at det bare og utelukkende streber etter, blant utallige mennesker fra alle folkeslag, i alle samfunnsklasser, i alle land, å spre Kristi frelsende lære i ord og handling, å bidra til at det skal finnes mer kjærlighet til Gud på jorden og gjennom det mer fred og mer rettferdighet blant menneskene, som er barn av en og samme Far.

Mange tusen mennesker – millioner – i hele verden har forstått det. Andre, forholdsvis få, ser ikke ut til å ha forstått det av en eller annen grunn. Selv om mitt hjerte står nærmere de førstnevnte, ærer og elsker jeg også de sistnevnte, for alles verdighet må respekteres og verdsettes, og alle er kalt til Guds barns herlighet.

Men det mangler aldri en sekterisk minoritet som ikke forstår det som jeg og mange med meg elsker. Disse ønsker at vi beskrev Opus Dei i overensstemmelse med deres egen mentalitet, det vil si utelukkende i politiske vendinger, fremmed for det åndelige og bare interessert i maktforhold og pressgrupper. Hvis de ikke får en slik forklaring – feilaktig og tilrettelagt for å passe deres smak – kommer de til å fortsette med å hevde at man lyver, skjuler noe eller legger lumske planer.

La meg si at jeg verken blir trist eller bekymret av å stilles overfor noe slikt. Jeg vil gjerne legge til at det nesten kunne more meg, om det ikke hadde vært for at det dreier seg om forulemping av vår neste og synder som roper til Gud om rettferdighet. Jeg kommer fra Aragon, og nettopp derfor elsker jeg naturlig oppriktighet. Jeg føler en instinktiv motvilje mot alt som minner om falskhet. Når jeg har blitt angrepet har jeg alltid forsøkt å svare med sannhet, uten overlegenhet eller stolthet, selv om de som sverter meg har opptrådt uoppdragent, arrogant, fiendtlig og uten det minste tegn på medmenneskelighet.

Jeg har ofte tenkt på den blindfødtes svar til fariseerne da de for n’te gang spurte om hvordan miraklet hadde skjedd: ”Det har jeg alt sagt, men dere ville ikke høre på det. Dere har da vel ikke tenkt å bli hans disipler, dere også?” (Joh. 9,27)

I spalten til høyre finnes en lenke for å laste ned hele prekenen.