Malda Jose Luis Muzquiz užtarimu

Daugelis krikščionių tvirtina gavę malonių Jose Luis Muzquiz, kunigo, pradėjusio Dievo Darbo veiklą Jungtinėse Amerikos Valstijose, užtarimu. Siūlome šią maldą privačiam pamaldumui.

Dieve, Tavęs padedamas Tavasis tarnas Jose Luis dirbo dosniai ir su paprastumu, skelbė šventumo paprastame gyvenime žinią, daugeliui žmonių padėjo surasti džiaugsmą ir ramybę kasdienybėje. Padėk ir man visų pirma siekti Dievo karalystės, šventėti darbu bei dosniu atsidavimu vardan sielų išganymo. Teikis išaukštinti savo tarną Jose Luis ir jo užtarimu suteik man šią malonę (pridėkite savo prašymą).

Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui – Tėvui…

Remdamiesi popiežiaus Urbono VIII dekretais pareiškiame, kad nemėginame paveikti Bažnyčios sprendimo ir kad ši malda nėra skirta viešoms apeigoms.


Norint papasakoti apie gautas malones, kreipkitės adresu: Opus Dei prelatūra, Jogailos g. 7-14, LT-01116 Vilnius. El. paštas: vilnius@opusdei.org arba pasinaudokite sekcija „Pranešti apie gautąją malonę“ šio puslapio viršutiniame dešiniajame kampe.