Malda Ernesto Cofiño užtarimu

Ši malda gali pasitarnauti prašyti Dievo malonių dr. Ernesto užtarimu.

Dieve Tėve, visų gėrybių šaltini, Tu suteikei daug malonių savo tarnui Ernestui, gydytojui, kad jis taptų ištikimu tarnu gyvybės, kuri Tavyje prasideda ir tik Tau priklauso. Padėk ir man gerbti bei puoselėti gyvybės dovaną, didžiadvasiškai, iš meilės Jėzui Kristui bei savo broliams žmonėms, vykdyti savo kasdienes pareigas. Teikis išaukštinti savo tarną Ernestą ir jo užtarimu suteik man šią malonę... (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve, mūsų...; Sveika, Marija...; Garbė Dievui – Tėvui…

Remdamiesi popiežiaus Urbono VIII dekretais pareiškiame, kad nemėginame paveikti Bažnyčios sprendimo ir kad ši malda nėra skirta viešoms apeigoms.


Norint papasakoti apie gautas malones, kreipkitės adresu: Opus Dei prelatūra, Jogailos g. 7-14, LT-01116 Vilnius. El. paštas: vilnius@opusdei.org arba pasinaudokite sekcija „Pranešti apie gautąją malonę“ šio puslapio viršutiniame dešiniajame kampe.