Du puikūs darbai mano šeimai

Mano sesė buvo bedarbė, tad paprašėme Izidoriaus padėti.

Mano sesė buvo bedarbė, tad paprašėme Izidoriaus padėti. Tą dieną, kai baigėme melstis noveną iš maldos kortelės prašydami jo užtarimo, ji sulaukė telefono skambučio. Iš tiesų, tai mes ką tik baigėme melstis paskutinę maldą iš kortelės kai telefonas suskambo ir sesė gavo darbo pasiūlymą su geresnėmis finansinėmis sąlygomis nei praeitame darbe, bei lanksčiu tvarkaraščiu, kuris jai padėjo lengviau rūpintis šeima.

ką tik baigėme melstis paskutinę maldą iš kortelės kai telefonas suskambo ir sesė gavo darbo pasiūlymą

Taip pat ir mano dukterėčia atliko praktiką įmonėje, tačiau neturėjo galimybės gauti pastovaus darbo. Mes paprašėme Izidoriaus padėti ir dabar ji dirba darbą, kuris jai tikrai patinka.

Mes pažadėjome nuvykti pasimelsti į bažnyčią Madride, kur jis yra palaidotas, ir padėkoti jam už šias malones.

I. P.


Malda Dievo tarno Izidoriaus užtarimu

Norėdami papasakoti apie gautas malones, paspauskite čia.

Žinutę apie gautąją malonę galite taip pat siųsti tradiciniu paštu, adresu: Opus Dei prelatūra, Jogailos g. 7-14, LT-01116 Vilnius arba el. paštu: vilnius@opusdei.org.

Norėdami paremti kanonizacijos bylų išlaidas, paspauskite čia.