Number of articles: 57

Duhovna obnova siječanj

Tko kaže da ne možeš provesti nekoliko sati u tihoj molitvi u vlastitom domu? Čak i ako nisi s drugim ljudima, ovi materijali ti mogu pomoći da se „obnoviš“ tijekom nekoliko sati gdje god da se nalaziš.

Kršćanski život

Duhovna obnova prosinac

Tko kaže da ne možeš provesti nekoliko sati u tihoj molitvi u vlastitom domu? Čak i ako nisi s drugim ljudima, ovi materijali ti mogu pomoći da se „obnoviš“ tijekom nekoliko sati gdje god da se nalaziš.

Kršćanski život

Vrlo ljudski, vrlo božanski (VII): Naš posao, božanski kvasac

Kada radimo iz ljubavi prema Bogu i našim bližnjima, muškarcima i ženama, naš rad postaje "božanski kvasac" koji, sjedinjen s Kristovom žrtvom, pomaže preobraziti svijet.

Tekstovi za duhovnost

Duhovna obnova studeni

Tko kaže da ne možeš provesti nekoliko sati u tihoj molitvi u vlastitom domu? Čak i ako nisi s drugim ljudima, ovi materijali ti mogu pomoći da se „obnoviš“ tijekom nekoliko sati gdje god da se nalaziš.

Kršćanski život

Drugi su naši (II)

"Briga za nekoga nije samo zacjeljivanje male rane, već promatranje osobe u cijelosti, traženje njenog dobra i na ovom i na drugom svijetu." Drugi članak o bratskoj opomeni.

Tekstovi za duhovnost

Mjesečna nakana: svi molimo kao jedan

Objavljujemo nakanu za razdoblje od 2.10.2021. do 2.10.2022. koju je Prelat uputio vjernicima i prijateljima Opusa Dei.

Od Opusa Dei

Duhovna obnova listopad

Tko kaže da ne možeš provesti nekoliko sati u tihoj molitvi u vlastitom domu? Čak i ako nisi s drugim ljudima, ovi materijali ti mogu pomoći da se „obnoviš“ tijekom nekoliko sati gdje god da se nalaziš.

Kršćanski život

Ususret Kristu

"Da bismo napredovali prema Bogu, moramo riskirati; moramo izgubiti strah od oluja i biti spremni staviti svoj život na kocku." Novi članak o kršćanskom životu.

Kršćanski život

Duhovna obnova rujan

Tko kaže da ne možeš provesti nekoliko sati u tihoj molitvi u vlastitom domu? Čak i ako nisi s drugim ljudima, ovi materijali ti mogu pomoći da se „obnoviš“ tijekom nekoliko sati gdje god da se nalaziš.

Kršćanski život

Duhovna obnova kolovoz

Tko kaže da ne možeš provesti nekoliko sati u tihoj molitvi u vlastitom domu? Čak i ako nisi s drugim ljudima, ovi materijali ti mogu pomoći da se „obnoviš“ tijekom nekoliko sati gdje god da se nalaziš.

Kršćanski život