Djelatnosti

«Glavna djelatnost Opusa Dei se sastoji od davanja svojim pripadnicima i drugim ljudima duhovnih sredstava koje trebaju da žive kao dobri katolici usred svijeta» - objasnio je utemeljitelj.

Vjernici Prelature prisustvuju tjednim predavanjima, koja se također zovu krugovi, o temama vjerskog nauka i askeze.

Obrazovna sredstva

Vjernici Prelature prisustvuju tjednim predavanjima, koja se također zovu krugovi, o temama vjerskog nauka i askeze. Mjesečna duhovna obnova sastoji se od nekoliko sati, jedan dan u mjesecu, a to se provodi u osobnoj molitvi i razmišljanjima o temama iz kršćanskog života.

Osim toga vjernici jedanput godišnje prisustvuju duhovnim vježbama koje obično traju od tri do pet dana.

Ista obrazovna sredstva daju se i prijateljima i mladima koji sudjeluju u apostolatu Prelature kao i svakome tko ih želi primiti.

Obrazovanje se odvija u sjedištima centara Prelature Opusa Dei i na drugim mjestima koja su za to prikladna. Na primjer, krug se može imati u kući osobe koja sudjeluje na njemu; duhovna obnova u crkvi u kojoj župnik omogući njeno korištenje u tu svrhu na nekoliko sati i slično.

Apostolat

Vjernici Prelature provode svoje osobne zadatke evangelizacije u različitim sektorima društva u kojima žive i rade. Njihovo apostolsko djelovanje nije ograničeno na određena područja kao što su obrazovanje, briga za bolesne ili drugi oblici izravne socijalne pomoći.

Njihovo apostolsko djelovanje nije ograničeno na određena područja kao što su obrazovanje, briga za bolesne ili drugi oblici izravne socijalne pomoći.

Prelatura želi podsjetiti ljude da svi kršćani, bez obzira koje su njihove svjetovne aktivnosti, moraju surađivati u rješavanju problema u društvu na kršćanski način i biti stalni svjedoci svoje vjere.

Korporativna djela

Korporativna apostolska djela promoviraju vjernici Opusa Dei i suradnici skupa s drugim ljudima, a imaju moralnu garanciju Prelature koja se brine o kršćanskoj orijentaciji. To su inicijative civilnog obilježja, neprofitne i u cilju apostolata i služenja.

Među korporativnim djelima ima edukativnih i asistencijskih institucija kao što su škole, sveučilišta, centri za obrazovanje žena, medicinski dispanzeri u nerazvijenim područjima, poljoprivredne škole, instituti za profesionalno obrazovanje, studentski domovi i drugo. Prelatura ne vodi komercijalne i političke pothvate, a niti djelatnosti u svrhu materijalne dobiti. Prelatura se ne uključuje u nikakav profitni, komercijalni ili politički pothvat.

Prelatura Opus Dei se brine samo o duhovnoj i naučnoj orijentaciji, a potpunu odgovornost za korporativna apostolska djela snose promotori, a ne Prelatura; oni također upravljaju tim korporativnim djelima. Svaka inicijativa se financira na isti način kao i svaka takva vrsta ustanove: iz donacija, doprinosa, doprinosa korisnika i na druge načine.

Često su ta apostolska korporativna djela zbog vrste djelatnosti koju razvijaju u deficitu i zato jer nisu orijentirana na profit. Stoga obično dobivaju službenu pomoć koju javni autoriteti predviđaju za aktivnosti koje su od društvenog interesa kao što je pomoć za privatne zaklade i pothvate.

Neki primjeri korporativnih djela apostolata:

Sveučilište Navarra, osnovano u Pamploni, Španjolska, 1952. godine. Pamplonsko sveučilište ima 20 odjela i sveučilišnu bolnicu. Poslovna škola, Institut za viša poslovna učenja, se nalazi u Barceloni. Ostale obrazovne inicijative na tercijarnoj razini uključuju Sveučilište Piura (Peru), Sveučilište La Sabona (Kolumbija), i Sveučilište Azije i Pacifika (Filipini).

Monkole, u Kinshasi, je bolnica koja svake godine prima tisuće ljudi u posebno teškim stanjima. Zdravstvena njega se također pruža u pokretnim ambulantama na još dvije lokacije izvan glavnog grada (Eliba i Kimbondo). S bolnicom Monkole je povezan Viši Institut za sestre njegovateljice, koji priprema mlade kongoleške žene za zvanje bolničarke.

Punlaan, u Manili je škola za specijaliziranje u kateringu i turizam. Njihov obrazovni uključuje neposredni kontakt s hotelima i restoranima, i u zadnjih nekoliko godina, 100 % mladih žena koje su studirale na Punlaan su našle odgovarajuće zaposlenje.

Midtown sportski i kulturni centar u Chicagu, koji je smješten u višerasnom sudsjedstvu gdje žive mnogi mladi ljudi, nudi programe koji omogućuju akademsko, ljudsko, duhovno i sportsko uzdizanje. Ti programi kompenziraju neke od nedostataka u lokalnom socijalnom okruženju. Devedesetpet posto učenika Midtowna završi srednju školu, a šezdeset posto, broj koji je puno iznad prosjeka u tom području, upisuje se na koledž.

Toshi, zapadno od Mexsico Cityja je obrazovni institut za žene u ruralnom području koje je nastanjeno s brojnim etničkim skupinama. Uz druge aktivnosti, nudi školovanje za administrativne poslove da pomogne ženama da nađu posao u biznisu i javnom životu u obližnjim gradovima.