Zaštita maloljetnika

Smjernice o zaštiti maloljetnih osoba koje je objavio Prelat Opusa Dei.

Prelat Opus Dei je 22. veljače 2020. izdao smjernice za cijelu Prelaturu prilagođene pastoralnoj stvarnosti Djela i koje se temelje na Papinim objavama: Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili izdanim 26. ožujka 2019.; motu propriju Vos estis lux mundi od 7. svibnja 2019. i dr.