Povijest Svećeničkog društva Svetog Križa

Svećeničko društvo Svetog Križa proizlazi iz ljubavi sv. Josemaríje prema dijecezanskim svećenicima i iz temeljnog događaja koji se zbio 2. listopada 1928. kada mu je naš Gospodin dao da „vidi“ Opus Dei. Međutim, konkretan se početak Svećeničkog društva dogodio nekoliko godina kasnije, 1943.

Svećeničko društvo Svetog Križa proizlazi iz ljubavi sv. Josemaríje prema dijecezanskim svećenicima i iz temeljnog događaja koji se zbio 2. listopada 1928. kada mu je naš Gospodin dao da „vidi“ Opus Dei. Međutim, konkretan se početak Svećeničkog društva dogodio nekoliko godina kasnije, 1943.

Osnivač je uskoro spoznao da novost duha Opusa Dei povlači za sobom potrebu za svećenicima koji bi dolazili od vlastitih laika, te bi se na poseban način posvetili pastoralnim potrebama ljudi u Djelu i apostolatu, bez isključivanja drugih duša (A. Vázquez de Prada, Osnivač Opusa Dei, II, Scepter, 2003, str. 454).

Dok je slavio Svetu misu 14. veljače 1943. sv. Josemaríja je primio posebno svjetlo od Boga koje mu je omogućilo pronalazak načina zaređivanja vjernika Opusa Dei u svećenstvo. U pastoralnoj stvarnosti Djela ustat će tijelo svećenika koji potječu od njegovih laika i formiranih u njegovom duhu, objedinjenih u instituciju i s potpuno sekularnim uvjetima, za pastoralnu brigu o vjernicima i njihovom apostolatu. Tako je bilo rođeno Svećeničko društvo Svetog Križa koje je podigao biskup Madrida 11. listopada 1943. nakon dobivanja nihil obstat od Svete Stolice.

Sv. Josemaríja je duboko u srcu imao želju učinkovitije pomoći svojoj braći u dijecezanskom svećenstvu. Nastavio im je posvećivati mnogo vremena, posebno nakon 1939., propovijedajući razna utočišta svećenicima diljem Iberskog poluotoka na zahtjev biskupa raznih biskupija.

Pažljiv prema potrebama kolega svećenika, sv. Josemaríja je (1948.-49.) uzimao u obzir napuštanje Opusa Dei nakon dobivanja konačnog papinskog odobrenja, kako bi uspostavio društvo za sekularne svećenike (Vázquez de Prada, Osnivač Opusa Dei, III, Scepter, 2005, str. 125-129).

U travnju 1950., Bog je osnivaču omogućio da vidi da je moguće u Djelo uključiti dijecezanske svećenike koji su inkardinirani u raznim biskupijama. Stoga je od Svete Stolice tražio da odobri njihovo uključivanje u Svećeničko Društvo Svetog Križa. To je dopušteno 16. lipnja iste godine.

Kada je sv. Ivan Pavao II 28. studenog 1982. uzdignuo Opus Dei na razinu Osobne Prelature s međunarodnim poljem djelovanja, dobiveno je konačno pravno rješenje. Odražavalo je pravi svjetovni karakter Djela i njegove organske strukture (sačinjene od svećenika i laika, muškaraca i žena najrazličitijih zanimanja i društvenog porijekla). U svojim Statutima, Svećeničko društvo Svetog Križa postavljeno je kao društvo klera pravilno i istinski ujedinjeno s Prelaturom, sačinjeno od svećenika koji čine prezbiterijat Prelature (vjernici Opusa Dei koji ju primili svećenički red) i onih svećenika koji žele tražiti svetost u izvršavanju svoje svećeničke službe prema duhu Opusa Dei, a koji su inkardiniranih u različitim biskupijama.