Number of articles: 219

Prelatova poruka (15. studeni 2023.)

Prelat Opusa Dei najavljuje da će se tijekom 2024. u regijama održavati Radni tjedni, kao priprema za Redoviti generalni kongres 2025. godine.

Pastoralna pisma i poruke

Prelatova poruka (21. listopada 2023.)

Prelat Opusa Dei potiče nas da molimo za Biskupsku sinodu i donosi razmišljanja o prirodi Crkve.

Pastoralna pisma i poruke

Prelatova poruka (13. rujna 2023.)

Prelat Opusa Dei piše o nekoliko nadolazećih svetkovina i informira nas o radu s Dikasterijem za kler na reviziji Statuta i slanju Svetom Ocu na odobrenje.

Pastoralna pisma i poruke

Prelatova poruka vezano uz Motu Propio o osobnim prelaturama

Prelat Opusa Dei piše o Motu propriju pape Franje vezanom za osobne prelature.

Pastoralna pisma i poruke

Prelatova poruka (7. kolovoza 2023.)

Prelat Opusa Dei zahvaljuje na molitvi za plodove njegova pastorlnog putovanja na Filipine i Indoneziju i poziva na dalju molitvu za plodove njegovog skorog boravka u Australiji i Novom Zelandu, kao i za Svjetski dan mladih.

Pastoralna pisma i poruke

Prelatova poruka (3. srpnja 2023.)

Prelat Opusa Dei moli nas da molimo za plodove njegovih pastoralnih putovanja i za plodove nedavnog Izvanrednog općeg kongresa.

Pastoralna pisma i poruke

Prelatova poruka (25. svibnja 2023.)

Mons. Fernando Ocáriz nas poziva da svoje nakane i nakane cijeloga svijeta prepustimo rukama Djevice Marije.

Pastoralna pisma i poruke

Prelatova poruka (17. travnja 2023.)

Prelat Opusa Dei zahvaljuje na molitvi i radu svih osoba koje su pridonijele održavanju Izvanrednog općeg kongresa koji je upravo završio. Bio je sazvan kako bi se statuti prelature prilagodili motu proprio “Ad charisma tuendum”.

Pastoralna pisma i poruke

Prelatova poruka (30. ožujka 2023.)

Prelat Opusa Dei zahvaljuje na molitvi za pripremu nadolazećeg Izvanrednog općeg kongresa i iznosi nekoliko detalja o njegovoj organizaciji.

Pastoralna pisma i poruke

Prelatova poruka (6. ožujka 2023.)

Prelat Opusa Dei poziva nas da se nastavimo moliti za projekt bolje koordinacije apostolskih pothvata Prelature i za pripremu za nadolazeći Izvanredni opći kongres.

Pastoralna pisma i poruke