Number of articles: 55

Upoznati Njega i upoznati sebe (III): U društvu svetaca

Kako bismo naučili moliti mogu nam pomoći oni muškarci i žene koji su molili tijekom svog života: sveci. Na poseban način, sveta Marija.

Kršćanski život

Upoznati Njega i upoznati sebe (II): Isus nas uči riječima

„Samo kada znamo što Bog čuva duboko u svom srcu možemo naučiti istinski moliti.“ Novi članak o molitvi.

Kršćanski život

Upoznati Njega i upoznati sebe (I): Osvojiti Kristovo srce

„Možda bismo molitvu mogli ovako definirati: riječ koja 'osvaja Kristovo srce' i omogućava nam da odsada živimo bliže Njemu.“

Kršćanski život

Put kontemplacije

Krenuti putem kontemplacije usred svakodnevnog života znači dopustiti Duhu Svetome da oblikuje Krista u nama, tako da se Njegovo lice odražava u našoj osobnosti.

Kršćanski život

Zvučni zapis Prelata: „Moliti za žive i mrtve“

Posljednje obraćanje na temu djela milosrđa. „Potreba međusobnog podupiranja kroz molitvu,“ govori Prelat Opusa Dei, „ima okus rane Crkve.“

Od Prelata