Devetnica svetom Josemariji Escrivi

Ako hoćeš dosljedno živjeti kao kršćanin onda moraš s više brige paziti na male stvari.

Sve što se razvija najprije je maleno. Pošto stalno uzima hranu, stalno raste i postaje veliko. Zbog toga: Ako hoćeš dosljedno živjeti kao kršćanin – a ja znam da hoćeš, iako su ti pobjede i stalno usmjeravanje našeg jadnog tijela prema višemu često teške – onda moraš s više brige paziti na male stvari, jer svetost, koju Gospodin od tebe traži može se postići samo ako se s ozbiljnošću hvatamo posla i svakodnevnih, ponajviše neznatnih dužnosti, iz ljubavi prema Bogu.

Ususret blagdanu svetog Josemarije donosimo Devetnicu koja može poslužiti kao odlična priprava za blagdan.