Papa Franjo imenovao mons. Fernanda Ocariza za prelata Opusa Dei

Sveti Otac potvrdio je odluku 3. izbornog kongresa Prelature istog dana.

Danas navečer, papa Franjo imenovao je mons. Fernando Ocariza Prelatom Opusa Dei. Sveti Otac potvrdio je odluku 3. izbornog kongresa Prelature istog dana. Ovom potvrdom, monsinjor Fernando Ocariz, koji je do sada bio pomoćni vikar Opusa Dei, postaje treći nasljednik svetoga Josemarije na čelu prelature, nakon smrti mons. Javier Echevarria, prošlog 12. prosinca. Monsinjor Fernando Ocariz rođen je u Parizu 27. listopada 1944, u Španjolskoj obitelji prognanoj u Francusku zbog Građanskog rata ‎(1936 - 1939). On je najmlađi od osmero djece. Diplomirao je na Sveučilištu u Barceloni iz područja fizikalnih znanosti 1966. godine. Licencijat iz teologije na Papinskom Lateranskom sveučilištu dobiva u 1969. godine, a doktorat iz teologije brani 1971. godine na Sveučilištu Navarre. Iste godine zaređen je za svećenika. U prvim godinama svećeništva posebno je bio posebno posvećen radu s mladima i studentima. Sudjelovao je u radu Kongregacije za nauk vjere (od 1986.), kao i drugim tijelima Rimske kurije: Kongregacija za pitanja vjernika (od 2003.) i Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije (od 2011.). Bio je član pontifikata Teološke akademije od 1989. Godine. 1980. godine bio je jedan od profesora na Papinskom sveučilištu Svetog Križa u Rimu. Tamo je danas redoviti profesor (emeritus) fundamentalne teologije.

Među njegovim teološkim radovima izdanim u knjigama o kristologiji posebno treba istaknuti, Otajstvo Isusa Krista: Kristologiji i soteriologija udžbenici te djelo Hijos de Dios en Cristo i Introduccion una Teología de la participacion sobrenatural. Njegovi radovi bave se uglavnom teološkim i filozofskim temama, kao što je: Amar con obras: a Dios y a los hombres i Naturaleza, Gracia y Gloria, s predgovorom kardinala Ratzingera. U 2013. godini, Rafael Serrano objavljuje opsežan intervju, objavljenim pod naslovom Sobre Dios, la Iglesia y El Mundo. Treba spomenuti i dva filozofska djela: El marxismo: teoria y practica de una Revolución i Voltaire: Tratado sobre la tolerancia. Osim toga, je koautor nekoliko monografija, kao i mnogih teoloških i filozofskih člankaka. Od 1994. godine generalni je vikar Opus Dei, a 2014. godine imenovan je za pomoćnog vikara Prelature. Tijekom proteklih 22. godine prati prethodnog Prelata, mons. Javiera Echevarriu, u svojim pastoralnim putovanjima u više od 70 zemalja. Šezdesetih godina, kao student teologije, živio je u Rimu uz svetog Josemariju, osnivača Opusa Dei. Od malih nogu strastveni je zaljubljenik u tenis, kojeg i dan danas voli igrati. Novi prelat će predložiti imena svojih vikara sudionicima kongresa, kao i ostalih novih članova vijeća koji će mu pomoći u radu tijekom slijedećih 8 godina.