Sedam nedjelja svetog Josipa

Duga Crkvena tradicija priprema svetkovinu svetoga Josipa, 19.ožujka, posvećujući sedam nedjelja prije toga datuma svetom Josipu, kao uspomenu na njegovih sedam tuga i radosti.

Papa Grgur XVI poticao je ovu pobožnost prema svetom Josipu povezujući uz nju brojne povlastice, a blaženi papa Pio IX zamolio je vjernike da mole svetoga Josipa da iskorijeni nesreće jedinstvene Crkve tih vremena.

U nastavku donosimo kratka razmatranja za svaku od nedjelja:

Prva nedjelja svetog Josipa

Druga nedjelja svetog Josipa

Treća nedjelja svetog Josipa

Četvrta nedjelja svetog Josipa

Peta nedjelja svetog Josipa

Šesta nedjelja svetog Josipa

Sedma nedjelja svetog Josipa

Također donosimo i izvore o svetom Josipu:

Sveti Josemaría i uloga svetog Josipa u kršćanskom životu

Sveti Josip, otac Gospodinov

Kako je sv. Josemaria zamišljao svetog Josipa?