Sedam nedjelja svetog Josipa

Duga Crkvena tradicija priprema svetkovinu svetoga Josipa, 19.ožujka, posvećujući sedam nedjelja prije toga datuma svetom Josipu, kao uspomenu na njegovih sedam tuga i radosti.

Opus Dei - Sedam nedjelja svetog Josipa

Papa Grgur XVI poticao je ovu pobožnost prema svetom Josipu povezujući uz nju brojne povlastice, a blaženi papa Pio IX zamolio je vjernike da mole svetoga Josipa da iskorijeni nesreće jedinstvene Crkve tih vremena.


Neki izvori o svetom Josipu:

Sveti Josemaría i uloga svetog Josipa u kršćanskom životu

Sveti Josip, otac Gospodinov

Kako je sv. Josemaria zamišljao svetog Josipa?