Que significa santificar o traballo?

Significa traballar segundo o espíritu de Xesucristo: traballar ben, con calidade, de acordo coa xustiza e respectando as leis, co fin de amar a Deus e servir aos demais. Dese modo contribúese a santificar o mundo dende dentro e a facer presente o Evanxeo en todas as actividades, tanto as que parecen brillantes como as máis humildes e agochadas, porque diante de Deus o importante non é éxito humano senon o amor que se pon no traballo.