Promove o Opus Dei actividades para xente nova?

Nos medios de formación recórdase, entre outras cousas, a importancia do estudo e do taballo...

Os Centros do Opus Dei ofrecen actividades de formación para estudiantes novos e para traballadores, como clases de doctrina católica, dirección espiritual, encontros culturais e proxectos de solidaridade. Nos medios de formación recórdase, entre outras cousas, a importancia do estudo e do taballo, como preparación indispensable para servir seriamente á sociedade e á Igrexa, ser sementadores de paz e de ledicia e construir un mundo máis humano, máis xusto e máis cristián.