Paimenkirjeet

Prelaatin viesti 20. heinäkuuta 2020

Isä Fernando Ocáriz muistuttaa meitä siitä, että kun huomaamme olevamme heikkoja, meidän tulee muistaa, että Kristus valitsi opetuslapsensa tietoisena heidän heikkouksistaan ja menneisyydestään. Hän tiesi myös, että Pyhä Henki olisi heidän heikkouksiaan voimakkaampi.

Rakkaani, varjelkoon Jeesus tyttäriäni ja poikiani puolestani!

Jatkakaamme yhteistä rukoustamme kaikkien koronaviruksen vuoksi poisnukkuneiden puolesta nyt, kun pandemia näyttää vahvistuvan monissa maissa. Muistakaamme rukouksella – ja mahdollisuuksien mukaan teoilla – myös niitä, jotka kärsivät pandemiasta muulla tavoin, oli se sitten henkilökohtaisesti tai perheen tasolla, terveydellisesti tai taloudellisesti. Nämä olosuhteet muistuttavat meitä jatkuvasti luonnollisesta heikkoudestamme sekä siitä epävarmuudesta, joka syntyy kun luotamme ainostaan omiin voimiimme. Näissä olosuhteissa olemme oppineet jättäytymään enemmän Jumalan käsiin ...