Paimenkirjeet

Prelaatin kirje 14.06.2019

Isä Fernando kannustaa meitä syventymään kesäkuun liturgisiin juhliin ja niiden kautta muistamaan meidän ilomme kumpuavan siitä, että tiedämme olevamme Jumalan lapsia.

Rakkaat lapseni! Jeesus varjelkoon Jeesus tyttäriäni ja poikiani puolestani!

Meneillään olevan kesäkuun aikana vietämme uskomme kannalta perustavan tärkeitä juhlia, Herran taivaaseenastumisen päivästä (2. kesäkuuta) aina pyhien Pietarin ja Paavalin juhlaan (29. kesäkuuta). Jokainen niistä antaa meille omalla erityisellä tavallaan mahdollisuuden syventää kiitollisuuttamme Jumalalle hänen mittaamattomasta rakkaudestaan. Nämä juhlat kutsuvat meitä jakamaan iloamme toisten kanssa nauttimalla entistä syvemmästä perhe-elämästä niin työn keskellä kuin Opus Dein keskuksissa ja supernumeraarien kodeissa.

Vaikka ilo ...