Näyttäkää Kristus elämällänne (prelaatin viesti 15. maaliskuuta 2024)

Pyhän viikon lähestyessä Opus Dein prelaatti kutsuu miettimään, kuinka voimme tehdä Kristusta läsnäolevaksi omalla elämällemme.

Rakkaat kaikki, varjelkoon Jeesus tyttäriäni ja poikiani!

Pyhän viikon lähestyminen kutsuu meitä mietiskelemään syvemmin Jeesusta Kristusta ristillä. Paastonajan liturgia auttaa meitä siinä. Kuten kaikki kristillisen elämän ulottuvuudet, paastonaikakin kutsuu meitä samaistumaan Jeesukseen. Minulle tulevat mieleen ne sanat, jotka pyhä Josemaría sanoi ryhmälle poikiaan ja tyttäriään: "Osoittakaa selvästi teissä asuva Kristus elämällänne, rakkaudellanne, palveluhenkisyydellänne, innokkuudellanne työhön, ymmärtäväisyydellänne, innokkuudellanne sieluja kohtaan" (13. kesäkuuta 1974). Armon avulla voimme aina kasvaa rakkaudessa, joka ei jää pinnalliseksi, vaan ilmenee myös toisista huolehtimisena. Palvelemisen henki, todellinen halu rakastaa tekojen kautta jokaista ihmistä sellaisena kuin hän on - hyveineen ja vikoineen - heijastaa pienuudestamme huolimatta Herran kasvoja.

Toinen tapa tuoda esiin Kristusta on kuuliaisuus. Pyhän viikon aikana pohdimme, kuinka Jeesus "nöyrtyi ja tuli kuuliaiseksi kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti" (Fil. 2:8). Suosittelen, että jatkatte viime kuussa lähettämäni kuuliaisuutta käsittelevän kirjeen pohtimista. Kuten sanoin, meidän on elettävä älykästä kuuliaisuutta, joka on integroitu vapauteemme. Näin emme anna tapahtumien viedä itseämme mukanaan, vaan meillä on sydän, joka on tarkkaavainen sen suhteen, mitä Jumala haluaa kertoa meille ihmisten ja olosuhteiden kautta.

Muutaman päivän kuluttua vietämme Pyhän Joosefin juhlapäivää. Kun mietimme hänen elämäänsä, huomaamme, että ilon hetkistä huolimatta häneltä ei puuttunut surua ja epäilyksiä. Luottaessaan Jumalan hänelle valmistamiin suunnitelmiin hän löysi onnen, joka ei riippunut niinkään ulkoisista asioista vaan hänen liitostaan Jeesuksen ja Marian kanssa. Voimme pyytää häntä opettamaan meitä kohtelemaan Jeesusta ja Mariaa paremmin ja siten saamaan voimaa ja iloa palvella muita.
Luotan pyyntöihinne rukoustarkoitusteni puolesta. Niiden joukossa on työ, jota teemme Pyhän istuimen kanssa Opus Dein perussääntöjen päivittämiseksi. Muutama viikko sitten pidimme kokouksen papiston dikasteriossa vastaanottavaisessa ja perheenomaisessa ilmapiirissä. Rukoilkaa edelleen rauhassa ja tyyneydessä tämän työn seuraavien vaiheiden puolesta.

Siunaan teitä rakkaudella,

Isänne

Rooma, 15. maaliskuuta 2024