Ylimääräinen yleiskongressi: prelaatin viesti 30. maaliskuuta 2023

Opus Dein prelaatti kiittää rukouksista seuraavan ylimääräisen yleiskongressin valmistelujen puolesta ja kertoo eräistä sen järjestämiseen liittyvistä yksityiskohdista.

Rakkaani, varjelkoon Jeesus tyttäriäni ja poikiani puolestani!

Kuten tiedätte, pääsiäisviikolla järjestetään Opus Dein ylimääräinen yleiskongressi, jonka tarkoituksena on mukauttaa prelatuurin perussääntöjä paavin motu proprio Ad charisma tuendumiin. Kiitän teitä suuresti rukouksestanne työn puolesta viime kuukausien aikana sekä lukuisista lähettämistänne ehdotuksista. Pyydän teitä edelleen rukoilemaan yleiskongressin valmistelujen ja tulosten puolesta, jotta ne auttaisivat meitä uudistamaan halumme toteuttaa Opus Deitä palveluksena Jumalalle ja kirkolle kaikkialla maailmassa.

Lähettämänne ehdotukset on käyty läpi Roomassa asiantuntijoiden avustuksella, ja niiden pohjalta tehdään yleiskongressille konkreettisia alustuksia. Sikäli kuin ehdotukset eivät sovellu Pyhän istuimen motu proprion esittämiin linjauksiin, ne voidaan ottaa huomioon tulevilla työviikoilla, kuten mainitsin viime lokakuun viestissäni. Tällä tavoin ne palvelevat seuraavan, vuonna 2025 pidettävän tavallisen yleiskongressin valmistelua. Ne ovat erittäin arvokasta materiaalia, josta haluan kiittää teitä vielä kerran.

Tuleva ylimääräinen yleiskongressi etenee niin, että naisten ja miesten kongressijäsenten kokoukset pidetään samanaikaisesti, ja minä osallistun molempiin yhdessä vikaarien kanssa. Naisten kokous pidetään Pyhän Marian roomalaisessa kollegiossa, miesten Pyhän Ristin roomalaisessa kollegiossa. Molemmat alkavat pyhällä messulla. Peräkkäisissä istunnoissa käsitellään ehdotuksia, ja viimeisenä päivänä äänestetään lopullisesta tekstistä. Kokoukset päättyvät eukaristiseen siunaukseen ja Te Deum -rukoukseen.

Toisin kuin muissa yleiskongresseissa, olivatpa ne sitten vaalikongresseja (joissa valitaan uusi prelaatti) tai tavallisia (joissa määritellään apostolisia painopisteitä), tässä tapauksessa lopullista tekstiä ei voida julkaista välittömästi, sillä se on ensin lähetettävä Pyhän istuimen Papiston dikasteriolle, joka on vastuussa kongressin ehdotusten hyväksymisestä.

Kaikki yleiskongressimme ovat erityisiä yhteyden hetkiä niin Opus Dein sisällä kuin sen suhteessa Pyhään Isään ja koko kirkkoon. Näinä viikkoina voimme pitää erityisesti esillä Isämme rukousta: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam.

Teitä suurella rakkaudella siunaten,

Isänne

Roomassa, 30. maaliskuuta 2023