Uusi audienssi paavi Franciscuksen kanssa

Kaksi päivää ennen joulua, maanantaina 23. joulukuuta klo 11.30, pyhä Isä ottaa vastaan Opus Dein prelaatin piispa Javier Echevarría yksityisessä audienssissa Two days before Christmas, on Monday, December 23, at 11.30 am, the Holy Father received the Prelate of Opus Dei, Bishop Javier Echevarría, in a private audience.

Prelaatti osoitti joulutervehdyksensä paaville. Audienssin jälkeen hän huomautti, että "kun viettää aikaa paavin kanssa, olet aina vakuuttunut siitä, että olet ollut hyvän isän kanssa."

Hän lisäsi: "Pyhä Isä kannusti meitä jatkamaan apostolisessa työssämme kaikissa maissa, joissa prelatuurin uskovaiset nyt elävät. Erityisesti paavi Franciscus kehotti meitä tekemään hedelmällistä apostolaattia rippisakramentista, joka on Jumalan laupeuden sakramentti."

"Hän halusi myös välittää apostolisen siunauksensa kaikille Opus Dein uskoville, papeille että maallikoille ja erityisellä tavalla sairaille."