Uskollisia jatkuvuudessa (Prelaatin viesti 10. syyskuuta 2020)

Tulevana 15. päivänä syyskuuta tulee täyteen 45 vuotta siitä, kun autuas Alvaro valittiin pyhän Josemarian ensimmäiseksi seuraajaksi. Isä Fernando Ocariz kannustaa meitä mietiskelemään hänen esimerkkiään uskollisuuden ja jatkuvuuden aikakauden alkuunpanijana Opus Deissä.

Rakkaani, varjelkoon Jeesus tyttäriäni ja poikiani puolestani!

Tulevana 15. päivänä syyskuuta tulee täyteen 45 vuotta siitä, kun autuas Alvaro del Portillo valittiin pyhän Josemarian seuraajaksi. Se oli tärkeä hetki, sillä siitä alkoi erityinen jatkuvuuden aika, aika osoittaa uskollisuutta perustajamme perinnölle ja tuoda Opus Dein henki meidän elämämme nykypäivään. Autuas Alvaro pani liikkeelle tämän aikakauden omalla henkilökohtaisella uskollisuudellaan. Hänestä näemme, että tavallisen elämän pyhyys on Jumalan lahja, joka tekee meistä onnellisia ja tuo onnellisuutta ihmisille meidän ympärillämme.

Kehotan teitä mietiskelemään näinä päivänä Don Alvaron esimerkkiä. Hän oli vahva Kallio—saxum—, johon isämme saattoi aina turvautua ja joka osasi kannatella muita. Se oli mahdollista ennen kaikkea siksi, että hän eli syvässä yhteydessä Jeesukseen Kristukseen, joka oli hänen ilonsa, rauhansa ja uskollisuutensa lähde. Se on mahdollista myös jokaiselle meistä, kun teemme ”Kristuksen elämästä meidän elämämme”, kuten pyhä Josemaria sanoi (Via Crucis, 14. asema). Tämä vuosipäivä on hieno tilaisuus uudistaa halumme olla uskollista jatkuvuutta kirkon ja kaikkien sielujen palveluksessa.

On kulunut vain hetki siitä, kun prelatuuriin vihittiin 29 uutta pappia. Rukoilkaamme heidän puolestaan samalla kun kiitämme Jumalaa pappeuden lahjasta.

Syyskuun 15. päivänä vietetään Jeesuksen äidin tuskien liturgista muistoa. Saakoon Ristin juurella seisova Maria Herralta meille sen lahjan, että olisimme aina henkilökohtaisesti uskollisia jatkuvuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että tavalla tai toisella olemme Marian tukemina Ristillä Jeesuksen kanssa.

Teitä suurella rakkaudella siunaten,

Isänne

Roomassa, 10. syyskuuta 2020