Pyhä Joosef ja perheiden vuosi (Prelaatin viesti 19.3.2021)

Pyhän Joosefin juhlapyhänä isä Fernando Ocariz kutsuu meitä huolehtimaan erityisellä tavalla omasta kodistamme sekä ottamaan aloitetta myös muiden perheiden ja puutteenalaisten hyväksi.

Rakkaani, varjelkoon Jeesus tyttäriäni ja poikiani puolestani!

Tänään alkaa vuosi, jonka aikana paavi Franciscus on pyytänyt meitä asettamaan perheiden rakkauden erityiseen asemaan ja etsimään uusia tapoja tukea perheitä niiden tiellä kohti pyhyyttä. Tämä paavin aloite sattuu osittain yhteen viime joulukuussa alkaneen pyhän Joosefin vuoden kanssa. Tämä sattuma on oiva tilaisuus turvautua erityisesti tämän pyhän patriarkan esirukouksiin, jotta hän suojelisi perheitämme sekä kaikkia maailman perheitä. Pyydämme häntä myös auttamaan monia nuoria löytämään aviollisen rakkauden kauneuden, tietoisina myös kristillisten perheiden roolista evankeliumin levittämisessä.

Pandemia on viime kuukausien aikana pakottanut monia meistä viettämään suuren osan ajastamme kotona, kodinhoidon ja kodille ominaisen tahdin keskellä. Ponnistelumme elääksemme Jumalan yhteydessä on myös opettanut meitä kohtamaan uskolla ja toivolla erilaiset vaikeat tilanteet, kuten oman kärsimyksemme ja läheistemme kärsimyksen, rakkaidemme kuoleman, yksinäisyyden, sairaudet ja monenlaiset jännitteet. Olemme yrittäneet olla tukena muille tällaisissa hetkissä rukouksella, läheisyydellä ja hellyydellä.

Nämä olosuhteet ovat samaan aikaan olleet tilaisuus huolehtia paremmin jokaisesta ihmisestä, erityisesti nuorimmista ja iäkkäimmistä, sekä palvella muita kodin erilaisten tehtävien kautta. Nasaretin perhe on esimerkki kristillisestä perheestä, jossa jokainen huolehtii omalla tavallaan perheen erilaisista tarpeista, kuten kasvatuksesta, huolenpidosta ja levosta. Jokaisella on jotain annettavaa, jonka juuri hän voi antaa, vaikka erilaisten tehtävien ja vastuiden jako voikin olla moninaista ja vaihtelevaa. Voimme saada uutta intoa siitä, että kuvittelemme mielessämme Joosefin ja Marian välistä harmoniaa sekä sitä, miten Jeesus kasvaessaan auttoi kodin eri tehtävissä.

Tämä vuosi voi olla tilaisuus huolehtia erityisellä tavalla Opus Dein keskusten sekä kaikkien poikieni ja tyttärieni kotien perheenomaisesta ilmapiiristä. Samaan aikaan rohkaisen teitä etsimään erilaisia tapoja huolehtia muista perheistä, köyhistä ja muilla tavoin puutteenalaisista ihmisistä. Jokaisen perheen aloitteellisuus löytää varmasti luovia tapoja olla pyhän Josemarian sanoin ”rauhan ja ilon kylväjiä” (Kristus kulkee lähelläsi, n. 30).

Perheille, joilla ei ole ollut mahdollisuutta saada omia lapsia, avautuu myös mitä laajin perheiden apostolaatti: teillä on mahdollisuus olla molemminpuolisen rakkautenne voimalla valoisa koti, joka on avoin kaikille teidän ympärillänne. Voitte myös jakaa keskinäistä rakkauttanne ystävienne, sukulaistenne ja tuttavienne kanssa, osallistuen tällä tavoin tämän maailmamme muokkaamiseen paremmaksi kodiksi kaikille.

Kesäkuun 26. päivänä 2022 toteutuu seuraava Maailman perheiden päivä Pyhän isän kanssa. Sen mottona on: ”Rakkaus perheessä: kutsumus ja tie pyhyyteen”, mikä muistuttaa meitä selvästi pyhän Josemarian opetuksesta. Uskokaamme tämän perheiden vuoden hedelmät erityisesti pyhän Joosefin esirukouksiin, pyytäen tältä pyhältä patriarkalta ”armojen armoa: omaa kääntymystämme” (Franciscus, Apostolinen kirje Patris corde). Pyytäkäämme myös, että jokainen meistä olisi todistus Jumalan rakkaudesta omassa ympäristössään ja etenkin perheessään.

Teitä suurella rakkaudella siunaten,

Isänne

Roomassa, 19. maaliskuuta 2021