Prelaatin viesti: yhdistykää rauhan puolesta rukouksen ja paaston avulla

Opus Dein prelaatti kehottaa meitä tukemaan paavi Franciscuksen rauhankutsua rukouksen ja paaston avulla.

Rakkaani: varjelkoon Jeesus tyttäriäni ja poikiani puolestani!

Euroopassa alkaneen uuden sodan edessä liittykäämme täydestä sydämestämme paavin kehotukseen vastata väkivaltaan rukouksella ja paastolla. 2. maaliskuuta rauhan puolesta vietettävän paastopäivän lisäksi rukoilkaamme Jumalalta rauhan lahjaa monta kertaa päivässä lapsenomaisella luottamuksella. Rukous ja paastoaminen tuovat meidät lähemmäs ihmisiä, jotka kärsivät vaikeuksista ja ahdingosta ja joiden tulevaisuus on epävarma.

"Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi" (Mt 5:9). On normaalia, että tunnemme itsemme kyvyttömiksi muuttamaan historian kulkua. Mutta luottakaamme rukouksen voimaan. Ilman Herraa kaikki ponnistelut sydämen rauhoittamiseksi ovat riittämättömiä. Samalla meidän on ajateltava, että rauhan työ on jatkuva tehtävä. Rauhantekijänä toimiminen merkitsee rauhan edistämistä omassa perheessä, työssä ja yhteiskunnallisessa elämässä, sillä Jumala haluaa, että jokainen meistä on veljiemme ja sisariemme vartija (vrt. 1 Moos 4:9).

Muistakaamme kaikki kärsiviä erityisesti pyhässä messussa sekä rukoillessamme pyhää Mariaa, rauhan kuningatarta.

Teitä koko sydämestäni siunaten,

Isänne

Roomassa 26. helmikuuta 2022