Prelaatin viesti (1. syyskuuta 2018)

Viestissään Opus Dein prelaatti kehottaa meitä rukoilemaan enemmän kirkon ja paavin puolesta. Hän muistuttaa, että kirkko ei ole sen jäsenten kokoelma, vaan se on ennen kaikkea itse Kristus, joka on läsnä keskellämme.

Pyrkikäämme tarjoamaan rukouksia ja katumusta, niin kuin Pyhä Isä on pyytänyt kaikkia tekemään hiljattaisessa Kirjeessä Jumalan kansalle. Rakastakaamme kirkkoa ja paavia yhä enemmän. Meitä voi auttaa sen tosiasian muistaminen ja mietiskeleminen, että kirkko ei ole pelkästään siihen liittyneiden miesten ja naisten kokoelma, vaan se on ennen kaikkea - pyhän Josemarian sanoin - "Kristus joka on läsnä meidän keskellämme: Jumala, joka lähestyy ihmiskuntaa pelastaakseen sen; hän kutsuu meitä ilmoituksellaan, pyhittää meitä armollaan ja vahvistaa meitä jatkuvalla tuellaan päivittäisen elämämme pienissä ja suurissa taisteluissa" (Es Cristo que pasa, n. 131).

Pian lähestyy sen hetken 90. vuosipäivä, jona Herramme näytti pyhälle Josemarialle Opus Dein. Valmistautukaamme siihen yrittämällä löytää uudelleen - uudella syvyydellä ja kääntymyksen halulla - sen henkilökohtaisen kutsun voima, jonka Jumala meille jatkuvasti osoittaa.

Pyydän teitä myös rukoilemaan uusien pappien puolesta, jotka saavat vihkimyksensä huomenna, sekä lokakuussa Roomassa järjestettävän piispainsynodin puolesta.

Torreciudadissa, 1. syyskuuta 2018