Prelaatin kirje 8.5.2019

Isä Fernando kannustaa meitä toukokuussa jatkuvaan kiitollisuuteen Jumalaa kohtaan – ”kaikesta, sillä kaikki on hyvää”, kuten pyhä Josemaria opetti.

Rakkaani, varjelkoon Jeesus tyttäriäni ja poikiani puolestani!

Pyhä Josemaria kannusti meitä olemaan aina kiitollisia Jumalaa kohtaan – “kaikesta, sillä kaikki on hyvää” (Tie, 268). Kiitollisuus on yksinkertainen ja hyvin arvokas tapa rukoilla.

Kiittäkäämme Herraa kaikista hyvistä asioista, jotka tekevästä elämästä mahdollista, ja kaikista lahjoista, joita usein emme edes huomaa. Myös vaikeuksien keskellä, kivun hetkellä tai kokiessamme oman heikkoutemme, Jumala tarjoaa meille mahdollisuutta nähdä pidemmälle ja luottaa hänen rakkauteensa: pyhä Josemaria sanoi kerran, että ”jos kiitätte Jumalaa kaikesta, otatte suuria askelia hengellisessä elämässä” (28.3.1971).

Muutama päivä sitten olemme kiittäneet Herraa erityisesti siitä, että prelatuuriin vihittiin 34 uutta pappia. Tämä kiitollisuus on myös kehotus rukoilla kirkon kaikkien pappien puolesta, jotta he paavin pyynnön mukaisesti ”eivät pelkäisi kuluttaa elämäänsä kansansa hyväksi” (15.11.2018).

Gaudalupe Ortiz de Landázurin autuaaksijulistaminen on jo hyvin lähellä. Kiitollisuuden lisäksi pyytäkäämme Herraa auttamaan meitä yhä syvemmin ymmärtämään ja elämään tavallista elämää pyhyyden tienä – Jumalan rakastamisen ja muiden palvelemisen tienä.

Kuten aina ja erityisesti nyt toukokuussa, turvautukaamme rukouksessamme pyhän Marian äidilliseen suojelukseen.

Teitä siunaa koko sydämestään

Isänne

Roomassa, 8. toukokuuta 2019