Prelaatin kirje (6. elokuuta 2018)

"On todellakin kaunista nähdä, että joka puolella sama henki innoittaa niin monenlaisia aloitteita eri ympäristöissä."

Kesän aikana tekemieni matkojen aikana olen yhä uudelleen kiittänyt Jumalaa nähdessäni, millaisia hankkeita tyttäreni ja poikani eri puolilla maailmaa ovat käynnistäneet ja vieneet eteenpäin, jotta Kristuksen sanoma ja hänen kutsunsa pyhyyteen saavuttaisivat yhä useampia ihmisiä. Jotkut hankkeista ovat suuria, toiset pieniä, ja niitä kaikkia hallitsee palvelualttius ja pyrkimys aitoon ystävyyteen eri ihmisten kanssa. On todellakin kaunista nähdä, että joka puolella sama henki innoittaa niin monenlaisia aloitteita eri ympäristöissä.

Olen myös iloinen ja kiitollinen Jumalalle voidessani havaita, että kaikki nämä hankkeet – samoin kuin monien muiden järjestöjen toteuttamat aloitteet – palvelevat ihmisten yksilöllistä ja yhteisöllistä kehitystä eri tasoilla useissa maissa.

Pyydän teitä jälleen yhtymään rukouksiini kaikkien puolesta.

Buenos Airesissa, 6. elokuuta 2018

Herran Kirkastumisen juhlapäivänä